Volg @DuurzaamGebouwd

Pim Peters

Duurzame 50 2015 - Nummer 44

 Pim Peters

Pim Peters (1966) is directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs. Hij combineert de liefde voor construeren met zijn passie voor architectuur. Peters studeerde civiele techniek aan de TU Delft (1991) en heeft als raadgevend ingenieur de afgelopen 25 jaar honderden constructies ontworpen. Zijn specialiteit is constructieve duurzaamheid.

Peters is als constructeur pionier op het gebied van diverse duurzaamheidsinitiatieven. Naast zijn bijdrage voor een gebouw integrale duurzaamheidsberekening (mpg en dpg berekening) is hij bezig met het circulair inzetten van primaire grondstoffen middels het Donorskelet.  Als initiator heeft hij met afstudeerders van TU Delft  meerdere onderzoeken gedaan naar het bewuster omgaan met de inzet van grondstoffen om de milieulast van constructies te verlagen. Onder andere door onderzoek naar duurzame hoogbouwconstructies, beïnvloeding van constructieve uitgangspunten op de levensduur van het bouwwerk en naar de ontwikkeling van de ontwerptool Duurzame Constructies.    

Door opstellen van het model BHH (Bepaling Hoeveelheden Hoofddraagconstructie) heeft Peters met IMd een belangrijke bijdrage geleverd aan de rekenregels voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouw)-berekening, welke vanaf januari 2012 onderdeel is van de bouwaanvraag. Daarnaast heeft hij met IMd in opdracht van de Technische Commissie Duurzaamheid van Bouwen met Staal een rekentool ontwikkeld, waarmee al in de ontwerpfase de milieubelasting van constructies kan worden bepaald. Zo kunnen betere, slimmere keuzes worden gemaakt en kan dus concreet invulling worden gegeven aan Duurzaam Construeren. Sinds 2013 is de zogenoemde DuCo-rekentool beschikbaar.

Momenteel is hij betrokken bij projecten waar constructieve elementen voor de tweede keer worden ingezet. Peters is bedenker van dit zgn. ‘donorskelet’, waarbij constructieve elementen uit te slopen gebouwen daadwerkelijk in nieuwe gebouwen worden hergebruikt. De toepassing van het eerste grootschalige donorskelet is werkelijkheid geworden bij de transformatie van winkelpanden aan de Hoogstraat in Rotterdam. Als primeur in Europa is hij momenteel betrokken bij de toepassing van een betonnen donorskelet bij het Hof van Cartesius in Utrecht. In het werk gestorte kantoorvloeren worden verzaagd tot “nieuwe prefab” wand- en vloerelementen.

Tevens geeft Peters gastcolleges aan Universiteiten en Hogescholen om duurzaam construeren onder de aandacht te brengen bij de nieuwe generatie constructeurs . Hij publiceert regelmatig in diverse vakbladen. Zo publiceerde hij samen met mede-directeur ir. Remko Wiltjer onder meer de inmiddels bekend vijf belangrijkste criteria voor Duurzaam construeren. 

Peters zet zich vol in voor de optimalisatie van de duurzaam bouwen; een voorvechter van échte circulaire economie.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd