Volg @DuurzaamGebouwd

Ben van Berkel

Duurzame 50 2016 - Nummer 32

 Ben van Berkel

Ben van Berkel: ‘Duurzaam ontwerpen is meer dan alleen standaardeisen afvinken’

Ben van Berkel zet zich met UNStudio al 30 jaar in voor een duurzame ontwerppraktijk waarin er gestreefd wordt naar de realisatie van duurzame architectuur & stedenbouw. Hij stimuleert binnen zijn studio een ontwerpbenadering waarbij er gezocht wordt naar ontwerpoplossingen die verder gaan dan het afvinken van de standaard duurzaamheidseisen.

Onderhoud, financiële, economische, sociale en ecologische duurzaamheid worden bij ieder project in de beginfase meegenomen in het ontwerp.

Een vroeg voorbeeld hiervan is het Rijkskantoor voor de Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst in Groningen. Bij dit project zijn innovatie, creativiteit en duurzaamheid nauw met elkaar verweven. In de gevel zijn zonwering, windregulatie en daglichttoetreding geïntegreerd. De horizontale vinnen zijn niet alleen een architectonisch element, maar zorgen met name voor een beperking van het energieverbruik. De stand en lengte van de vinnen varieert, afhankelijk van de positie van het gebouw in relatie tot de zon. Omdat hierdoor minder warmte binnenkomt, is minder koelcapaciteit nodig. Door een slimme integratie van installaties in de vloerconstructie is bovendien een lagere verdiepingshoogte gerealiseerd. Hierdoor is het gebouw minder hoog dan was voorzien, hetgeen veel materiaal en energie heeft bespaard en bovendien een betere bezonning oplevert voor de omliggende wijken.

Onderzoek en praktijk - Architectural Sustainability Platform

Binnen UNStudio is er een apart platform dat zich bezighoudt met onderzoek en innovatie op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Dit Architectural Sustainability Platform werkt onder andere met gerenommeerde universiteiten en ingenieurs aan Europees onderzoek naar materiaalinnovaties, integratie van PV-cellen in gebouwen, en energievraagstukken voor architectuur. Daarnaast maken deze experts vanaf de vroege projectfasen deel uit van UNStudio's ontwerpteams, zodat de hoge duurzaamheidsmaatstaf van het bureau een integraal onderdeel van het ontwerpproces vormt. De nadruk op het architectonische aspect zorgt ervoor dat duurzaamheidskennis en onderzoekconclusies direct verwerkt worden in het ontwerp. Hiervoor worden zowel actieve als passieve ontwerpinstrumenten gebruikt, die een zichtbare impact hebben op het ontwerp van een gebouw, product of stedenbouwkundig plan.

Nationaal en internationaal

Zowel nationaal als internationaal heeft Ben van Berkel bewezen projecten te realiseren die voldoen aan de internationale duurzaamheidsstandaards: Rabobank Eindhoven (BREEAM NL Excellent), Apartemententoren Canaletto, London (CF Sustainable Homes), Centre for Virtual Engineering, Stuttgart (DGNB Gold), Kantoor en Laboratorium Mirai House, Leiden (BREEAM NL Very Good), Kantoren, 400 Beethovenstraat (BREEAM NL Excellent), Retail en apartemeten Le Toison d’Or, Brussel (BREEAM Very Good), Mixed-use Raffles City, Hangzhou (LEED Gold), Singapore University of Design, Singapore (Green Mark Platinum).

Meer informatie over Ben van Berkel zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid zijn te lezen op:  https://www.unstudio.com/en/articles?qkeyword=4005&qkey_cat=keyword_platform

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd