Volg @DuurzaamGebouwd

Marjolein Demmers

Duurzame 50 2016 - Nummer 28

 Marjolein Demmers

Ir. Marjolein Demmers MBA is sinds 1 juli 2016 directeur van De Groene Zaak, vereniging van ondernemers voor een duurzame economie. Daarnaast is zij lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Tot eind 2015 was zij director corporate responsibility bij Royal HaskoningDHV. Na de fusie van DHV en Royal Haskoning heeft zij binnen het internationale bedrijf stevig ingezet op de koers naar een duurzame samenleving. Dit betekent dat zij het CR beleid, en bijbehorende doelstellingen en rapportages heeft opgezet en heeft geïntegreerd in de taken en verantwoordelijkheden van alle bedrijfsonderdelen. Ook heeft ze een kennisnetwerk opgebouwd dwars door alle bedrijfsonderdelen heen om duurzaamheid te verankeren in de diverse ingenieurs- en adviesdiensten, van beleid en planvorming, tot conceptontwerp en realisatie. Vanuit de missie ‘enhancing society together’ heeft ze met het management vier ‘global challenges’ van de samenleving benoemd en uitgewerkt als richtingaanwijzers in de strategie van het bedrijf: The Urban challenge, the Water challenge, the Transport challenge en the Industry challenge. In elk van deze challenges staat de transitie naar een duurzame toekomst voorop. Met partners, klanten en andere stakeholders zet RHDHV zich in voor de benodigde ontwikkeling en innovatie. De vier Global challenges sluiten mooi aan bij de Sustainable Development Goals. Vervolgens heeft ze wereldwijd een aanpak geïmplementeerd om in alle projecten vroegtijdig kansen voor maatschappelijke en ecologische meerwaarde te herkennen en vertaald worden naar concrete acties in projecten.

Met de Rli heeft zij het advies uitgebracht “Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis”, dat op een heel toegankelijke en creatieve wijze praktische handvatten geeft voor het verkennen van gedragsaspecten en het ontwikkelen van beleidsinstrumenten. In 2015 bracht zij met de Rli het advies uit “Van wens naar uitvoering; circulaire economie” en het advies “Rijk zonder CO2, energietransitie 2050” hetgeen de basis is voor de ontwikkeling van nieuw energiebeleid.

Lokaal is Marjolein al jaren duurzaamheidsambassadeur van gemeente Amersfoort, waar ze in de rol van aanjager haar kennis en visie inbrengt bij het College, de raad en de medewerkers van de gemeente. In 2016 is zij aan de slag gegaan als directeur bij De Groene Zaak, om zich in te zetten voor het versnellen van de transitie naar een duurzame economie samen met 200 aangesloten ondernemers.

Marjolein is in 1993 cum laude afgestudeerd op milieugericht ontwerpen (Industrieel Ontwerpen, TU Delft), volgende een MBA opleiding aan INSEAD in Fontainebleau en heeft inmiddels 25 jaar internationale ervaring in het concreet maken van duurzaamheid - in strategie, organisatie, en ontwerp (RMIT, McKinsey, Essent, DHV en Royal HaskoningDHV). Haar passie is om weg te sturen van ‘business-as-usual’, en om nieuwe manieren te ontdekken en toe te passen die een positieve impact hebben. Ze steekt haar energie het liefst in het creëren en vergroten van “impact” en schuwt daarbij het taaie veranderwerk niet. Ze biedt support en coaching aan vele mensen die hier ook mee bezig zijn.

In februari 2105 kreeg ze de ‘CSR Excellence & Leadership Award' toebedeeld op het World CSR Congress in India.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd