Volg @DuurzaamGebouwd

Cécile van Oppen

 Cécile van Oppen

Cécile is een voorbeeld voor de nieuwe generatie denkers op het gebied van duurzaamheid. Ze laat zien dat duurzaamheid meer is dan een technische opgave, en benadert binnen haar baanbrekende projecten duurzaamheid dan ook vanuit de procesmatige en financiële kant. Samenwerking binnen én tussen disciplines staat daarin altijd centraal – en alhoewel het een thema is wat breed wordt herkend als cruciale factor om een duurzame toekomst te versnellen, brengt zij samen met haar collega’s van Copper8 deze gedachte ook echt in de praktijk. Een systeemdenker pur sang, die met innovatieve concepten, samenwerkingsverbanden én business modellen duurzame doorbraken initieert en realiseert.
 
Zij begeleidt veel toonaangevende aanbestedingen; waaronder de circulaire en energie-positieve herontwikkeling van Liander in Duiven waarvoor zij de aanbesteding vormgaf en begeleidde, diverse circulaire inkooptrajecten voor meubilair (waaronder Alliander, UMCU, de aanbesteding van de Rijksoverheid en de Gemeente Leiden), het de uitvraag van het sloop-nieuwbouwproject Co-Green waar in 2008 al rekening werd gehouden met de circulaire gedachte van hergebruik van sloopafval. Ook is zij betrokken als adviseur bij toonaangevende projecten zoals de renovatie van Alliander Bellevue, het QO hotel in Amsterdam; maar ook begeleidde zij de bouw van hun eigen circulaire ‘hotspot’ in Amsterdam, waar in 2014 al gebouwd werd met bouwmaterialen die anders afval waren geworden.

Vanuit haar praktijkervaring is Cécile uitgegroeid tot een expert op het gebied van Circulair Inkopen, een positie waar vanuit zij graag haar kennis deelt. In 2016-2017 en 2017-2018 ontwikkelde en begeleidde zij samen met haar collega’s in opdracht van PIANOo de Circulair Inkopen Academy, waarin ca. 30 aanbestedings-plichtige organisaties op een laagdrempelige manier worden opgeleid om circulair in te kopen. Doordat zij een case moeten inbrengen wordt meteen de vertaalslag gemaakt naar de praktijk en wordt de impact vergroot. 70% van de inkooppilots in de CIA zijn gerelateerd aan de gebouwde omgeving (bouw, infra) en de facilitaire hoek (kantoormeubilair, bedrijfskleding, warme drankenautomaten, ICT etc.)

Zij is ook het brein achter het project ‘Besparen in Huis’ waarin door een innovatieve samenwerking tussen Eigen Haard en Bosch A++-label witgoed bereikbaar wordt gemaakt voor huishoudens met een beperkte beurs door het initiëren van een circulair samenwerkingsverband.

Naast het projectwerk is zij veel bezig om de transitie naar een Circulaire en duurzame economie op te schalen; zo was zij lid van het Transitieteam Circulair Bouwen waarin zij de koplopers vertegenwoordigde, is betrokken bij Madaster, en werkte achter de schermen mee aan de campagne ‘Wij gaan Circulair’ van de BNA. Zij is veelgevraagd spreker op het gebied van de Circulaire Economie; schreef zij mee aan onder andere Werken aan de WEconomy en Crisis Creëert Ruimte – de eindpublicatie van Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling, is initiator en co-auteur van het boek ‘Circular Business: Collaborate and Circulate’.

Vaak speelt het werk van Copper8 zich af ‘achter de schermen’ – immers is het alleen met een bescheiden houding mogelijk om een samenwerking vorm te geven tussen partijen. Door juist af te stappen van ego bewijst Cécile dat samenwerking een vereiste is om te komen tot een Circulaire Economie en een duurzame toekomst. Copper8 richt zich alleen op de bouw- en maakindustrie om de zichtbaarheid van de projecten te vergroten en daarmee inspiratie te bieden voor anderen. Als gecertificeerd B-Corp bewijst Copper8 daarnaast ook dat zij niet alleen duurzaam praten maar vooral ook duurzaam doen. Het goede voorbeeld wijst de weg…
 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd