Volg @DuurzaamGebouwd

Clarence Rose

 Clarence Rose

Clarence Rose is een bezield wegbereider van kosten-optimaal, energetisch hoogwaardig en gezond bouwen. Naast haar advieswerk voor energieneutraal bouwen met haar bedrijf Azimut Bouwbureau, stond ze aan de wieg van diverse toonaangevende initiatieven.

Zij initieerde het regionaal kennisnetwerk voor duurzame bouwers: De Nieuwe Aanpak, DNA in de bouw. Ze legde verbanden met diverse gemeenten en de stadsregio Arnhem-Nijmegen en zorgde ook voor verankering in Europees verband, o.a. met het Europese PassREg- project. Daarmee wordt kennis gedeeld door vooroplopende regio’s en experts, over alle facetten van zeer energie-efficiënte nieuwbouw en renovatie, van bouwput tot beleid. 

Samen met andere voorlopers op het gebied van passiefhuistechnologie en energieneutraal bouwen zette zij in 2013 Stichting KERN op, Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw. Deze beoogt een versnelde kennistransfer van experts uit de praktijk van zeer energie-efficiënt bouwen.

Op de solide basis van het internationaal gewaardeerde PHPP ontwikkelde Clarence in samenwerking met BouwNext in 2016 de nZEB-tool. Deze tool voor exacte energiebalansberekeningen wordt door SBRCURnet aangeboden. Begrijpelijk vertaald en toegesneden op de Nederlandse markt krijgen ontwerpers en bouwers met dit bouwfysisch rekenprogramma grip op de energieprestatie van gebouwen. Integraal bouwen, ontwerpoptimalisatie en gegarandeerd Nul-op-de-meter is hiermee simpelweg een kwestie van doen. 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd