Volg @DuurzaamGebouwd

Erick Wuestman

 Erick Wuestman

Erick Wuestman is adviseur circulaire economie bij KplusV en bouwt van daaruit aan samenwerkingen en oplossingen met, voor en door ondernemers, overheden en onderwijs.

Op het gebied van circulair inkopen, het begeleiden van bedrijven bij circulaire businessmodellen en ketensamenwerkingen, het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s, (zoals de Master Circulaire Economie voor de HAN in Arnhem en een RIF aanvraag voor ROC Aventus in Apeldoorn), en het ondersteunen van gemeenten, (zoals de gemeente Amersfoort), bij beleid en uitvoering rond het stimuleren van circulariteit in hun regio en binnen de eigen organisatie.

Als oprichter van de Stichting Circulaire Economie, ruim 5 jaar geleden, is Erick een van de voorlopers in het omarmen van circulaire manieren van werken. De nadruk lag bij de SCE vanaf het begin op Facility Management en interieur & projectinrichting, de domeinen waarmee Erick als ontwerper van utiliteit en onderwijs interieur oplossingen en adviseur in Het Nieuwe Werken veel affiniteit mee heeft.

Als Programmaleider Innovatie & Services vanuit Cirkelstad werkt Erick aan een wereld zonder afval en zonder uitval. Afgelopen jaar is Cirkelstad gegroeid van 5 naar 13 steden en eind 2019 zullen dat er 30 zijn. Met projecten, Communities of Practice, en bouw- & onderzoeksprogramma’s worden in de bouw en infra opdrachtgevers en uitvoerende partijen in lerende gemeenschappen ondersteund, om stappen te zetten en verschil te maken. Samen vormgeven aan circulair verantwoord bouwen. Bijvoorbeeld door de 6-daagse Masterclasses in Enschede waar 18 bouwers samen met Pioneering en De Woonplaats een aantal woningen circulair leren te renoveren en uit te breiden, waarbij niet alleen spannende oplossingen worden bedacht maar ook in de praktijk gebracht. Het is aan Erick om deze leervorm als een Cirkelstad service door te zetten naar andere regio’s.

Op regionaal niveau is Erick mede grondlegger van CIRCLES, het platform voor Circulaire Economie in Gelderland en Overijssel. Binnen CIRCLES is Erick verantwoordelijk voor het begeleiden van bedrijven bij nieuwe samenwerkingsvormen en het ontwikkelen van circulaire businessmodellen.

Afgelopen jaar is door Erick, vanuit CIRCLES, de “Award circulair inkopen Gelderse gemeenten” voor het eerst uitgereikt, met Nijmegen en Wageningen als trotse winnaars. Komende jaar zullen als next step 54 gemeenten in Gelderland en 24 in Overijssel uitgenodigd worden de nu meer uitgebreide “Monitoring & Learning Tool Circulair Inkopen” in te vullen en daarbij zorgen speciale inkoop Masterclasses voor extra ondersteuning.

Het afgelopen jaar heeft Erick als trainer van de Circo Business Design Tracks in verschillende tracks bedrijven begeleid in het circulair (her)ontwikkelen van hun product en businessmodel. Waaronder een track voor leden van de Metaalunie en FME en een Track voor raamcontractpartners van Waterschap Vallei en Veluwe.

Als begeleider van innovatie gericht circulair inkopen trajecten is onder leiding van Erick de Rapid Circular Contracting aanpak ontwikkeld. Deze methodiek is afgelopen jaar op spraakmakende wijze toegepast op o.a. de aanbesteding van koffie en thee in Losser en Enschede, met een heerlijk resultaat en vele publicaties in facilitaire vakbladen als gevolg. De RCC aanbesteding van de renovatie van straten en riool in de wijk De Parken in Apeldoorn heeft veel stof doen opwaaien en wordt nu als voorbeeld gezien voor een effectieve en innovatie gerichte manier van uitvragen, waarbij “de markt” echt de ruimte krijgt excellentie te ontwikkelen in circulair bouwen.

Met de CESCo, de Circulaire Economie Service Company, heeft het team rondom Erick een oplossing ontwikkeld waarmee coalities van bouw gerelateerde partijen hun producten “As a Service” kunnen aanbieden. Voor het eerst is dit jaar de CESCo volledig uitgewerkt in de GWW, bij een aanbieding voor de Croeselaan in Utrecht. De aannemers coalitie blijft eigenaar van alle producten en de gemeente neemt de straat af als een dienst. Een langlopende samenwerking, extern gefinancierd, met waarde gedreven partners, die op basis van circulariteit en kwaliteit, elkaar van een zo hoog mogelijke service en experience voorzien. Helaas bleek deze aanbieding net te ver “out of the box” te zijn in relatie tot de exacte uitvraag, maar de volgende aanbesteding zal vast en zeker meer ruimte bieden voor een CESCo mindset!

In zijn meest recente ontwikkeling stort Erick zich op het opwekken van warmte en koude door middel van asfalt collectoren in wegen. Onder de noemer “Wij weten wel WEG met WARMTE” kan een kilometer rijbaan warmte en koude opwekken voor 400 gezinnen of 4000 m2 kantoren. Gebouwen “van het gas af” en wegdek gaat langer mee! Technieken die al meer dan 10 jaar bekend en bewezen effectief zijn, op basis van het balanceren van WKO installaties, krijgen via de CESCo insteek de kans om geïntegreerd te worden in domeinen die elkaar eigenlijk niet verstaan. Wegbeheerders, warmte ingenieurs, gebouweigenaren en financiers moeten elkaar vinden en ontzorgd worden om de win-win-win er uit te halen, voor ieders portemonnee, gebruikers en het halen van de klimaatdoelen. Een kolfje naar de hand van Erick, die hierin weer een kans ziet om vanuit ecosysteem denken cross sectoraal partijen te verbinden en serieuze impact te realiseren.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd