Volg @DuurzaamGebouwd

Geerke Hooijmeijer-Versteeg

 Geerke Hooijmeijer-Versteeg

De ambitie van Geerke is om organisaties met realisatiekracht te helpen te versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering. Adapt or die is haar motto; de circulaire economie is het enige toekomstbestendige businessmodel. Denken in kansen en oplossingen is haar kracht. Afgelopen jaren heeft zij ruime ervaring opgedaan met de ontwikkeling van concepten voor nieuw- en verbouwprojecten. Daarnaast heeft ze pilots begeleid op het gebied van circulair inkopen en is ze steeds op zoek naar kennisontwikkeling en deling. Dit doet ze door actief deel te nemen aan het ontwikkelteam van de Green Deal Circulaire Gebouwen, de Green Deal Circulair Inkopen en de expertgroep Circulaire & Inclusieve Economie van Facility Management Nederland (FMN). 

Projecten die zij (heeft) begeleid zijn;

  • ProRail: Circulair inkopen pilots vloerbedekking & inrichting voor de Verkeersleidingspost in Utrecht. Één van de eerste pilots in Nederland op dit vlak . Geerke was trekker en facilitator van dit toen nog nieuwe onderwerp.
  • Internationaal congres ‘Circular Procurement: the next step’ (april 2016): delen van zowel Nederlandse en internationale cases ter inspiraties voor de beleidsmakers in de EU.
  • Rijkswaterstaat & REBus: begeleiding circulair inkoop pilots en dataverzameling. Dit alles met het doel om organisaties te laten versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering en ze te laten leren van elkaar doordat de geleerde lessen in kaart gebracht en gedeeld zijn (factsheets, secorrapportages).
  • RIBW Brabant: een samenwerking met de Stichting Circulaire Economie om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst voor een circulaire inrichting.
  • ProRail: circulair bouwen van twee nieuwbouwprojecten. Ambitie vertalen naar projecten, inkooptrajecten en borging tijdens de realisatiefase.
  • Bezoekerscentrum Waalbos; duurzaam en onderhoudsvrij gebouw voor drie stichtingen in Rijsoord.
  • Circulair Inkopen Game: ontwikkeling van een game om inkopers en Facility Managers te inspireren om morgen te starten met circulair inkopen.

Naast haar projectenwerk is Geerke een veelgevraagd spreker op het gebied van Circulair Facility Management.

 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd