Volg @DuurzaamGebouwd

Jan-Maarten Elias

 Jan-Maarten Elias

Jan-Maarten Elias is directeur van Unica Energy Solutions. Dit onderdeel van technisch dienstverlener Unica richt zich op de verlaging van het fossiele energieverbruik binnen de bebouwde omgeving. Dat vraagt om duurzame oplossingen. CO2-reductie is noodzakelijk om klimaatdoelen te halen, voor nu en onze toekomst. Unica Energy Solutions is een netwerk van toonaangevende specialisten die werken aan energietransitie projecten. Zij richt zich op drie kerngebieden: onafhankelijke consultancy, duurzame producten en diensten en langjarig assetmanagement. Unica Energy Solutions is langjarig partner: van strategisch advies tot praktische plannen, van realisatie tot beheer en exploitatie.

Als regisseur neemt zij het initiatief en denkt buiten de gebaande paden. Met persoonlijke aandacht en bevlogenheid worden adviezen waargemaakt en wordt verantwoordelijkheid genomen voor het resultaat. De werkwijze kenmerkt zich daarom met ‘denken, doen & garanderen’. Onder aan de streep levert dit voor de klant zekerheid, toekomstbestendige gebouwen en een lagere CO2-footprint op.

Unica Energy Solutions is bovenal een leuk bedrijf met gedreven mensen die de energietransitie willen waarmaken. De groei komt doordat bestaande klanten blijven en nieuwe klanten zich aangetrokken voelen voor het lange termijn committment dat door Unica Energy Solutions wordt afgegeven.

Jan-Maarten heeft Civiele Techniek gestudeerd aan de TU Delft, gevolgd door een MBA aan de  Erasmus Universiteit. Vóór zijn rol bij Unica is hij in diverse leidinggevende functies werkzaam geweest in de (internationale) ontwikkeling, productie en verkoop van bouwmaterialen voor de bouw- en infrastructuur. Duurzame samenwerking is de rode draad in zijn carrière. De meeste energie krijgt hij door met relaties met gelijke ambities en passie concrete resultaten te boeken en via grote of kleine stappen de energietransitie in Nederland van fossiel naar duurzaam te versnellen. Onderdeel hiervan is ook de verdere ketenintegratie van de vastgoedkolom dat moet leiden tot betere kwaliteit en unieke proposities. Dat de installatiebranche een leidende rol gaat spelen in het waarmaken van de CO2-doelstellingen van Europa, laat hij zien met de impact die Unica Energy Solutions maakt op zowel het publiek als privaat domein. Zo ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert Unica Energy Solutions grote duurzame energieprojecten waar zij langjarig energiepartner is. Daarnaast ontwikkelt Jan-Maarten met klanten nieuwe proposities rondom energieprestatiecontracten om de duurzaamheidsambities van de klanten waar te maken.

De laatste periode worden proposities met klanten opgezet van ‘van gas los’ te komen. Hierbij wordt gewerkt op gebouwniveau, portefeuilleniveau en gebiedsniveau. Unica wil daarbij de regie nemen en garanties leveren dat ook daadwerkelijk geen gas meer gebruikt hoeft te worden terwijl het comfort in de gebouwen nog steeds op hetzelfde niveau blijft of zelfs wordt verhoogd.

Als koploper binnen de Unica Groep zorgt hij ervoor dat deze nieuwe proposities verankerd worden in de organisatie. Via standaardisatie zijn deze verduurzamingsproposities sneller te realiseren en kan er nog meer CO2-reductie behaald worden in een korte tijd. Zo wordt ook tegemoet gekomen aan het nijpende personeelstekort dat de installatiebranche op dit moment al raakt.

Hij is onder meer betrokken geweest bij de ontwikkeling en introductie van BREEAM NL via de Dutch Green Building Council, als Voorzitter van de Adviesgroep BREEAM NL Nieuwbouw & Renovatie als lid van het College van Deskundigen. Tegenwoordig is hij bestuurslid van de NeVaP, het innovatieplatform binnen de vastgoedsector, waar hij de belangen van de NeVaP-leden behartigt op het gebied van risicomanagement en portefeuillestrategie. Voor verschillende brancheorganisaties zoals BodemenergieNL is hij actief betrokken om de vele leden te informeren en te helpen impact te maken in de energietransitie. Daarnaast is hij betrokken geweest bij een aantal kleine, lokale duurzaamheidsinitiatieven zoals Platform Duurzaam Beekhuizen in zijn woonplaats Velp. Jan-Maarten is getrouwd en heeft twee kinderen

Jan-Maarten is gepassioneerd om het  klimaatprobleem daadwerkelijk aan te pakken, en daarom hanteert hij het credo ‘The only commitment is in the execution’.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd