Volg @DuurzaamGebouwd

Age Vermeer

 Age Vermeer

Age Vermeer is als Divisie Directeur bij Dura Vermeer Divisie Infra nauw betrokken bij het verduurzamen van de organisatie. Wij hebben de visie dat van duurzaam ondernemen niet alleen wijzelf, maar ook de klant beter moet worden. Om die reden zijn we altijd op zoek naar duurzame innovaties en oplossingen waarbij het mes aan beide kanten snijdt.

Age Vermeer ziet het aangaan van samenwerkingen met andere partijen als de sleutel tot duurzame successen. In dat kader is Age Vermeer betrokken bij tal van landelijke en lokale initiatieven:

  • Voorzitter van de Innovatie Tafel Infrastructuur, vallend onder het ministerie van Infrastructuur & Milieu, samen met Rijkswaterstaat, ProRail en Kenniswereld. Deze tafel houdt zich bezig met het stimuleren en implementeren van duurzame innovaties. Tevens is Age Vermeer lid van het Innovatie Beraad van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.
  • Lid van de Stuurgroep voor de te houden Innovatie Estafette op 14 april 2016.
  • Lid van De Raad van Advies van het SKAO, ter bevordering van de CO2-Prestatieladder.
  • Penningmeester van de duurzame Incubator in de gemeente Haarlemmermeer: Enginn.
  • Bestuurslid voor de organisatie van het SHARE evenement (Sustainable Haarlemmermeer Real Estate). Dit is een jaarlijks terugkerend evenement op het gebied van duurzaamheid met als doelen o.a. het bevorderen van een Circulaire Economie, met duurzame innovaties, nieuwe technieken en nieuwe verdienmodellen. Overheid, bedrijfsleven en start-ups worden hier bij elkaar gebracht om elkaar te laten versterken in de transitie naar een Circulaire samenleving. Dura Vermeer is één van de founders van SHARE.
  • Bestuurslid van het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCX).
  • Actief namens Dura Vermeer in Cirkelstad Amsterdam, waar samen met overheden het circulaire bouwen bevorderd en geïmplementeerd wordt in de bouwprojecten.
  • Met gemeente Almere in gesprek om een up-cycle afvalstoffendepot op te zetten en te kijken hoe wij als Dura Vermeer een extra bijdrage kunnen leveren om afval terug in de keten te brengen als grondstof in mono stromen.

Uiteraard voeren wij onze bouwprojecten zo duurzaam mogelijk uit bijvoorbeeld door het minimaliseren van CO2-uitstoot en door duurzame materialen en innovaties toe te passen, zijn veel van onze kantoren CO2-neutraal en hebben we vele duurzame productinnovaties ontwikkeld. Binnen Dura Vermeer zijn tal van duurzaamheidsinitiatieven waar Age Vermeer kartrekker van is en waarbij hij zich inzet om deze initiatieven breder dan Dura Vermeer te brengen. Een voorbeeld daarvan is het project Ketenanalyse Asfalt. Het asfaltproces is voor ons bedrijf de grootste veroorzaker van CO2. Dura Vermeer maakt 12% van alle asfaltwerken in Nederland en verwerkt circa 1 miljoen ton asfalt per jaar. Wij zijn actief in de gehele keten: van participatie in grondstoffenleveranciers, in diverse asfaltfabrieken in Nederland en in transport tot de verwerking van het asfalt en de recycling van oud asfalt tot nieuw. In het project Ketenanalyse Asfalt waarbij het ketendenken centraal staat, nemen we het hele proces onder de loep. Het ketendenken levert ons de meeste energiebesparingen op. We zijn met diverse opdrachtgevers van provincies, gemeenten en het Rijk in discussie om het proces zo aan te passen dat er meer CO2-reductie mogelijk wordt. Zo zijn we met de gemeente Eemnes bezig om een biogasinstallatie te ontwikkelen voor het voorzien van energie van onze asfaltcentrale in Eemnes die circa 2 miljoen kubieke meter gas per jaar verbruikt. Tevens is Age Vermeer met vele opdrachtgevers in gesprek om de CO2-uitstoot te beperken door naar oplossingen te zoeken voor een nog efficiënter asfaltproductieproces.

Age Vermeer treedt zowel binnen als buiten Dura Vermeer op als duurzame verbinder tussen partijen die samen grote stappen kunnen zetten naar een duurzame wereld. Door zowel een inhoudelijke bijdrage te leveren aan landelijke en lokale initiatieven en aanspraak te doen op zijn netwerk zijn er in de branche mede door zijn inzet mooie doelen bereikt. Zo was Dura Vermeer afgelopen februari als één van de vertegenwoordigers van de betonbranche betrokken bij het initiatief “duurzaamheidsakkoord voor beton” en tekende Age Vermeer afgelopen januari het document waarin Dura Vermeer als één van de zes deelnemende grote bouwbedrijven afspreekt om het keurmerk Beton Bewust tot standaard te gaan verheffen en geeft daarmee het keurmerk een enorme impuls. 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd