#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Bas van de Griendt

 Bas van de Griendt

Bas richtte op 1 augustus 2017 zijn eigen bureau op: Stratego Advies. Daarmee werkt hij voor zowel publieke als private partijen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling en willen vormgeven aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Voor dat Bas startte met Stratego Advies werkte hij bijna 12 jaar als manager MVO en duurzaam ontwikkelen bij BPD, Bouwfonds Property Development, waar hij verantwoordelijk was voor de duurzaamheidsagenda.

Bas is vrijwel zijn gehele professionele leven steeds actief geweest op het snijvlak van enerzijds milieu en duurzaamheid en anderzijds vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Dat concreet en praktisch hanteerbaar maken, mensen en organisaties inspireren en met elkaar verbinden, het ontwikkelen van kennis en delen van ervaringen zijn daarbij zijn belangrijkste drijfveren.

Bas is een gemakkelijk schakelend generalist, heeft kennis van inhoud en gevoel voor proces. Hij weet aantoonbaar visie en strategie op het gebied van milieu en duurzaamheid te verbinden met praktijk en operatie van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Zijn werkwijze is verfrissend, vasthoudend en vernieuwend. Als communicator, motivator en inspirator weet hij enthousiasme te creëren en succesvolle projecten op een goede manier in de schijnwerpers te plaatsen.

Sinds 1 augustus 2017 is hij kwartiermaker voor het Deltaplan Duurzame Renovatie van de DGBC.

Per 1 maart 2018 is hij door het NRP aangesteld als programmamanager voor het programma NRP Circulair.

Afgelopen jaar was hij lid van het transitieteam dat onder leiding van Elphi Nelissen de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie opstelde. Dat is één van de vijf transitieagenda’s die zijn opgesteld in het kader van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. De agenda’s werden 15 januari jl. werden gepubliceerd. 

Bas is docent bij diverse beroepsopleidingen voor de vastgoedmarkt, waaronder die van NEPROM en ASRE.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd