#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Bastiaan Benz

 Bastiaan Benz

Als afgestudeerd bedrijfseconoom ben ik sinds 1997 werkzaam bij (de voorlopers) van SKG-IKOB Certificatie, sinds 2008 in een directiefunctie. Vanuit deze betrekking bekleed ik tevens bestuurlijke functies bij Stichting KOMO en Stichting CB&V.

Via diverse fusies en overnames heeft SKG-IKOB zich ontwikkeld tot de certificatie-instelling van de bouw. Een pragmatische en deskundige instelling, die dicht bij de (bouw)praktijk staat, en voorziet in de behoefte van gecontroleerde zekerheid.

De gehele bouwkolom wordt bediend met certificatie-, controle- en erkenningsregelingen, aangevuld met laboratorium onderzoek. De doelgroep bestaat uit producenten van bouwmaterialen en -delen, gespecialiseerde aannemersbedrijven, (bouwtechnische)adviseurs, gebouweigenaren en –beheerders. Behalve het SKG-IKOB keurmerk worden ook diensten aangeboden onder verschillende andere zoals SKW-Certificatie en KOMO. Daarnaast wordt SKG-IKOB ingezet als onafhankelijke en onpartijdig controlebureau door instituten als BouwGarant, SNF etc.

De na-isolatie van woningen is een belangrijk thema bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Met de certificatie van na-isolatiematerialen en met name ook de verwerking / toepassing daarvan levert SKG-IKOB een belangrijke bijdrage aan de kwalitatieve component van deze verduurzaming. Materialen en verwerking voldoen aan strenge kwaliteitseisen vastgelegd in de SKG-IKOB beoordelingsrichtlijnen. Als geaccrediteerd laboratorium voeren wij verschillende beproevingen uit op de belangrijkste kenmerken (waaronder uiteraard de isolatiewaardes) van de materialen. De combinatie van aantoonbaar kwalitatief goed producten met onaangekondigde inspecties op de verwerking van de materialen geeft de gebouweigenaar het vertrouwen dat deze verduurzamingsingrepen het hoogste kwaliteitsniveau hebben.

Naast de na -isolatie is ook de energieprestatie-certificatie een prominent thema binnen de dienstenportefeuille van SKG-IKOB dat bijdraagt aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast verbreedt de focus van certificatie in de bouw duidelijk van (product)kwaliteit naar actuele, maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, MVO en duurzame-energie. SKG-IKOB draagt hieraan pro-actief bij door ontwikkeling van vernieuwende certificatieregelingen voor onder anderen montage zonnepanelen, luchtdichtheid(smetingen), thermografie alsook Bouwen aan MVO.

Bouwen aan MVO is een initiatief van SKG-IKOB om voor de certificaathouders een pragmatisch, bij het ambitieniveau passend, keurmerk af te geven op het gebied van MVO. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande regelingen en keurmerken, die meetellen voor de totale inspanning op het gebied van MVO. De regeling is ontwikkeld met de branches KNB, VMRG, VHS en de federatie AFNL. De eerste Bouwen aan MVO certificaten worden in het voorjaar van 2015 uitgereikt. 

Functie: directeur SKG-IKOB Certificatie BV

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd