#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Brendan de Graaf

 Brendan de Graaf
 

Het CV van Brendan de Graaf leest als een jongensboek. Van een zelfstandige installateur op Texel met passie voor zijn vak, is De Graaf in korte tijd doorgegroeid naar een hands-on innovator op de nationale energiemarkt, en de eerste stappen naar de internationale markt zijn gezet.

TexelEnergie
Als mede-initiatiefnemer in 2007 en later als directeur van TexelEnergie wist hij met grote overtuigingskracht een lokale energiecoöperatie van de grond te krijgen, in een tijd waarin dit nog niet eerder was gedaan. De Graaf vond het belangrijk om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de grote energiemaatschappijen, daarom werd al snel na de oprichting een deel van de duurzame energie op het eiland zelf opgewekt. Met het smart grid project ‘Texel, zelfvoorzienend’, dat aandacht trok in binnen- en buitenland,  werd onderzocht hoe je consumenten kunt betrekken bij de energietransitie. Er kwamen in Nederland steeds meer lokale energie-initiatieven bij, die vanwege de complexe regelgeving om advies vroegen bij De Graaf. De Graaf wilde graag alle vragen om hulp honoreren, maar kwam hiervoor tijd tekort.  Zo werd het idee voor een collectieve energie unie geboren.

Duurzame Energie Unie
De Graaf was vervolgens als mededirecteur van 2013 tot 2016 betrokken bij de opstart van De Duurzame Energie Unie (DE Unie) en heeft het bedrijf begeleid tot de succesvolle onderneming die het nu is. De kracht van DE Unie is het helpen van grote en kleine lokale duurzame energie-initiatieven bij de oprichting en het bieden van kennis, praktische tips en collectieve diensten voor administratie, inkoop van energie en serviceverlening. De Graaf zei bij zijn afscheid: ‘Ik ben zeer dankbaar voor de bijdrage die ik heb kunnen leveren aan het opstarten van een prachtige onderneming als DE Unie. Ik heb dat samen met een geweldig team mensen en zeer betrokken aandeelhouders mogen doen. En daar ben ik ook trots op’.

Lyv Smart Living
Inmiddels heeft De Graaf zijn zinnen gezet op het verder brengen van de energietransitie met behulp van slimme technologie. Met zijn in 2016 opgerichte bedrijf Lyv Smart Living is hij ervan overtuigd hier een hele waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren. Brendan: ‘Na jaren werkzaam te zijn geweest in de energiesector zag ik dat er een schakel ontbrak om echt alle innovaties en ideeën aan elkaar te verbinden. Dat is wat Lyv Smart Living exact doet. Wij faciliteren de energietransitie door energiestromen op  elkaar af te stemmen. Wij combineren opwek, met opslag en besparing. ’ Lyv Smart Living is een innovatieve, onafhankelijke aggregator. Lyv focust op producten en diensten voor consumenten en biedt die aan via collectieven als energiebedrijven en woningbouwverenigingen.

Eerste projecten
Het eerste project is dit voorjaar in Noord-Holland van start gegaan. Hieraan zullen in totaal 1.000 consumenten gaan deelnemen. Naar verwachting zal een 2e project in Nederland dit jaar van start gaan. Hiernaast is er een begin gemaakt met activiteiten buiten Nederland. De leefomgeving van consumenten en ondernemers wordt aantrekkelijker en voordeliger, dankzij de moderne energie-infrastructuur en het stimuleren van innovatieve technologie.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd