Volg @DuurzaamGebouwd

Céline Pessers

 Céline Pessers

Als Category Manager circulaire economie binnen ABN AMRO Facility Management is Céline Pessers verantwoordelijk voor de transitie van een lineaire naar een circulaire bedrijfsvoering van de ruim 200 kantoorpanden van de bank. In deze rol ziet zij Circl, het circulaire paviljoen op de Zuidas, als een belangrijke hefboom bij het opschalen van circulair bouwen en inkopen voor ABN AMRO én andere spelers in de markt.
Circulair inkopen en (ver)bouwen zijn binnen haar rol belangrijkste speerpunten, waar zij op geheel eigen manier invulling aan geeft. Door binnen haar netwerk nieuwe verbindingen te initiëren tussen startups, kennisinstellingen en traditionele grote spelers, ontstaat ruimte voor circulaire experimenten die bij succes direct worden opgeschaald. ABN AMRO fungeert behalve als financier en inkoper op deze manier ook nadrukkelijk als ?living lab? met zijn eigen kantoren. De relatie met leveranciers is voor Céline een hele andere dan het traditionele opdrachtgeverschap. Zij benadert hen als partners in een nieuw te ontwikkelen ecosysteem van circulaire samenwerkingsverbanden. Haar doel is om disruptieve bewegingen in de markt te genereren die verder reiken dan het speelveld van ABN AMRO. Zij zet zich hier dan ook in andere rollen voor in, zoals die van bestuurslid van de Green Business Club Zuidas. 

Initiatieven in haar huidige functie:

  • De lancering van de ?stromenkaart? van ABN AMRO: alle ingaande en uitgaande materiaalstromen in beeld gebracht, tot op grondstofniveau, als nulmeting voor de transitie-agenda;
  • Analyse van verschillende circulaire software-tools aan de hand van een drietal pilots met leveranciers. Opname binnen een gestandaardiseerd circulair inkoopproces waarin producten worden doorgelicht tot op grondstofniveau. 
  • Samenwerking met collega bankiers voor het meten van circulariteit als onderdeel van kredietverlening.
  • Gestandaardiseerd ?oogsten? van bouwmateriaal uit sluitende bankkantoren, voor een tweede leven in andere panden. Ontwikkeling van een menukaart circulair bouwmateriaal in samenwerking met verschillende ketenpartners. 
  • Lopende innovatietrajecten voor ontwikkeling van prototypes van circulair bouwmateriaal door startups en traditionele spelers te verbinden.
  • Kennisdeling via o.a. community of practice voor circulair inkopen (Amsterdam Economic Board)
  • Opschaling van radicaal circulaire catering en koffie, verpakkingsvrije schoonmaakmiddelen en upcycling van reststromen van ABN AMRO (zeep uit sinaasappelschillen, oesterzwammen uit koffiedik, meubilair uit bedrijfskleding etc.)

Céline studeerde bedrijfskunde in Maastricht en heeft zich binnen ABN AMRO altijd gericht op de combinatie van duurzaamheid en innovatie. Zo hield zij zich als innovation manager bezig met organisatiebrede duurzaamheids-challenges, gaf business model canvas trainingen voor duurzame initiatieven en was het brein achter de business case voor Seeds, ABN AMRO?s crowdfunding platform voor sociaal ondernemers. Céline heeft een heldere visie en een grote gedrevenheid om impact te genereren op het snijvlak van duurzaamheid en business. Haar idealen, die haar in het verleden nogal eens in de weg zaten, worden inmiddels breed gedeeld.

Visie

De natuur is het beste voorbeeld dat we hebben. Een complex ecosysteem zoals een oerwoud is in feite één bak met inspiratie. De tienduizenden soorten, allen verschillend, werken samen in volmaakte harmonie. Wij hebben als mensheid alles in huis om een dergelijk ecosysteem te bouwen: gepassioneerde en vakkundige mensen, creativiteit, geavanceerde technologie en een overvloed aan materialen: de steden, huizen en straten waarin wij leven. De gemiddelde vuilnisbelt heeft een hogere concentratie zeldzame aardmetalen dan de gemiddelde mijn. De zon geeft ons evenveel energie als tien miljoen vaten olie per wereldburger, per seconde. We denken in termen van schaarste, maar leven in potentiele overvloed. De circulaire economie heeft dat als doel: het intappen op de natuurlijke overvloed die onze planeet rijk is, door intelligente samenwerking, door het in omloop houden van dat wat van waarde is. Dit biedt enorme kansen: voor ontwerpers, distributeurs, rapporteurs, inkopers, fabrikanten, enzovoort. Waar we in de 20e eeuw spraken over ?doing less bad? wacht de 21e eeuw op bedrijven die ?doing good? als doel hebben. Het vergt wat omdenken, maar als je het eenmaal ziet ben je om, en dan zijn de mogelijkheden oneindig. Ik pleit voor slimme regionale samenwerkingsverbanden, voor het overstijgen van academische en economische silo?s, voor een financieel systeem met de natuur als onderpand, voor het welzijn van allen als alternatief voor het bruto nationaal product, en voor de Donut als onze nieuwe mondiale mascotte.

Nevenfuncties

Young Professional of the Year voor ABN AMRO in 2011
Winnaar van verschillende debatwedstrijden
Bestuurslid Green Business Club Zuidas
Gecertificeerd in Permacultuur (ecologisch ontwerpsysteem)

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd