Volg @DuurzaamGebouwd

Cesare Peeren

 Cesare Peeren

Studie

Césare Peeren (1968) studeerde van 1989 tot 1997 bouwkunde aan de TU Delft. Hij richtte daar met zijn huidige compagnons, Jan Jongert en Jeroen Bergsma het kritisch architectuur tijdschrift de Omslag op waar hij van 1991 tot 1995 hoofdredacteur van was.

Pionier

Met dit tijdschrift ontwikkelde hij een visie op architectuur die nu circulair zou worden genoemd. Op basis van deze visie ontwierp hij zijn afstudeer project ‘de energie fabriek’ . Het betrof het hergebruik van de oude (nu door Mei architecten getransformeerde) Energie centrale van Rotterdam. Het enorme gebouwcomplex werd in dit project geheel getransformeerd, gebruik makend van materialen die uit de centrale zelf werden gesloopt aangevuld met industrieel afval. In deze transformatie werd het gebouw een passief verwarmd en geventileerd, zero energygebouw. Door het sluiten van kringlopen en een lokale economie voorzag het gebouw in vrijwel alle water, voedsel en geld behoeften van de er levende community van 600 bewoners. (blue economy avant la lettre)

2012 Architecten

Nog tijdens zijn afstuderen ontwierp Césare zijn eerste project met Jan Jongert en richten de twee het architectenbureau 2012 Architecten op (1997). De mission statement was om integrale duurzame architectuur te gaan maken en de wereld te laten zien dat dat mogelijk was met gebruik van lokale afval materialen. In dit eerste project voor een kleding winkel wilde het jonge duo afval materialen van de drukkerij van hun tijdschrift toepassen. De aannemer weigerde, dus zij brachten het zelf aan.

Snel was duidelijk dat als je afval wilt toepassen in architectuur een paradigma verschuiving in de bouwwereld nodig was. Door 15 jaar lang pilots zelf te bouwen, steeds grotere projecten te realiseren en daarbij alle opgedane kennis open source te delen groeide de reputatie en de waardering voor de pioniers. In 2012 was met de realisatie van een volledige nieuwbouw woning van afval, villa Welpeloo, het hergebruik in de architectuur eindelijk volwassen en de bouw wereld toe aan circulair. De middelen en door 2012 ontwikkelde concepten van oogsten, donorgebouwen, oogstkaart, het koppelen van stromen zijn inmiddels wijdverbreid.

Superuse Studios

In 2012 veranderd de naam van het bedrijf in Superuse Studios, om aan te geven dat het een groeiend wereldwijd netwerk van onafhankelijke studios is die volgens de filosofie Superuse werkt. De filosofie in nu ook verder uitgebreid en de methode om materialen her te gebruiken kan worden toegepast op alle resource en energie stromen. Het hoofdkantoor van Superuse verhuist naar het voormalige Tropicana zwembad waar het een van de drijvende krachten achter het ontwikkelen van dit gebouw tot een centrum voor de blue economy wordt. Césare stap op dit moment uit het management teneinde zich volledig te storten op het pionieren op het gebied van het ontwikkelen van de integrale stad en volledig energie neutrale gebouwen, zoals hij al in zijn afstudeer project had bedacht. Hij blijft natuurlijk betrokken bij de strategie en het verder uitbreiden van het gedachtengoed. Hij is op dit moment een Superuse Studio in Milaan aan het oprichten en in Barcelona.

2) VISIE Césare Peeren

We moeten onze wereld binnen 10 jaar transformeren van lineair naar circulair. Uitgangs punten daarbij; alles is er al, maak gebruik van wat er is, transformeer naar een compact en resource/energy efficiënt systeem, eerst de oorzaak aanpakken met zo min mogelijk resources dan de symptomen aanpakken met de slimste en lichtste technologie beschikbaar. Samenwerking en kennisdeling is de sleutel; nadrukkelijk niet één school van duurzaamheid, we zullen alles moeten combineren. De laatste 20 jaar heb ik met Superuse Studios hiervoor de middelen, tools ontwikkeld, pilots gebouwd en alles open source gedeeld.

INTEGRALE STAD

We moeten de bestaande stad extreem verdichten en mengen met eetbare natuur, functies zodanig mengen dat iedereen op loop/fietsafstand kan wonen/werken/recreëren en lokaal voorzien in primaire behoeftes. Mobiliteit vermindert hierdoor enorm waardoor ruimte ontstaat voor stadslandbouw, zo ontstaat een gesloten ecosysteem waar de elektrische auto en openbaar vervoer een extra luxe product zijn. Door slim ondernemerschap, blue economy, bouwen we aan een stad waar alle resources in een eindeloze cirkel blijven.

GEBOUWEN

Het zou goed zijn om alle enigszins bruikbare bestaande gebouwen te transformeren tot multifunctionele woon/werk/recreer gebouwen waarbij dubbel ruimtegebruik, en intensiever gebruik van de ruimte cruciaal zijn, zodat niet alle gebouwen 8 tot 16 uur per dag leeg staan… In deze transformatie moeten we de gebouwen energie neutraal of leverend maken, en overal waar mogelijk eetbare natuur integreren, op/in/onder en aan de gebouwen.

Als materiaal voor de transformatie kunnen we gebruik maken van industrieel afval en de slechte gebouwen als  donorgebouwen, aangevuld met bouwbiologisch, cradle to cradle, high tech, lichtgewicht etc. zo creëer je een gebouwde omgeving die nauwelijks nieuwe resources en energie nodig heeft, dat wat dan nog nodig is zo licht, smart mogelijk uitvoeren; de top van de technologische ontwikkeling gemengd met oeroude natuurlijke basis principes.

ECONOMIE

Het huidige economisch model moet volledig hervormd worden. We moeten af van de verslaving aan groei, dit vergt een ander model van ondernemen, waarbij groei in kwantiteit wordt vervangen door kwaliteit en dienstverlening, turntwo van Thomas Rau, blue economy zijn stappen in die richting. Kleine veranderingen die al helpen zouden zijn om belasting te verplaatsen van arbeid naar grondstoffen en energie. Lokale uitwisseling en lokale economie zouden voor moeten gaan op de wereld economie, import en export moet geminimaliseerd, de meeste spullen en energie zijn ook lokaal te vinden.

SOCIAAL

De manier waarop onze maatschappij is georganiseerd is ook uit de tijd, er zou een eind aan bevolkingsgroei moeten komen, niet met dwang maar gewoon uit common sense. Willen we liever aan een ecologische ramp of resource oorlog sterven of kunnen we zelf de rem erop zetten…. Dat is de keuze.

Veelbelovende ontwikkelingen zijn de hele deeleconomie, en de trend om weer meer in communities te gaan leven. Wederom moet er ruimte blijven voor iedereen en dus ook voor individualisme, een hele diversiteit in leefvormen. Maar delen is het nieuwe hebben…

3) PROJECTEN

CIRCULAIR BOUWEN

Al 20 jaar ontwikkel en deel ik de principes en technieken van circulair bouwen, wij hebben de termen: oogsten en donorgebouwen bedacht. Superuse studios ontwerpt en bouwt alle projecten van afval, van kleine experimenten tot musea, kantoorinrichtingen en ons eigen hoofdkantoor de blue city010:

Miele ruimte station, VITRA, Manifesta2012, diverse retail, Villa Welpeloo, Worm,  Dortyart, Keen, Blue city 010

BLADE MADE PROJECTS

Van de enorme afval stroom van de windindustrie zouden wereld wijd alle publiek ruimte objecten gemaakt kunnen worden, daarom spreiden we dit concept en bouwden 2 speeltuinen, een bushalte, een zitobject naast de Willemsbrug rotterdam, en was ik lid van het genvind consortium met als doel een oplossing voor dit enorme afval probleem (20000 wieken per jaar) te vinden.

CIRCULAIR EN ENERGY NEUTRAAL

Recent focus ik met Superuse Studio Cesare Peeren op gebouwen gebouwd met afval/biobased materialen tot zero energy/passive:

Hobbitstee; pilot van een volledig autarkische woning gebouwd van afval en biobased materiaal, oplevering voorjaar 2018

Boschgaard; transformatie van een buurtcentrum tot energie neutrale woongemeenschap met eigen voedselproductie voor 30 mensen, voor woningbouwvereniging Zayaz in Den Bosch.

OPEN SOURCE PLATFORMS

Om onze ideeën en kennis praktisch te delen bouwden we al vanaf 2003 open source platforms:

www.superuse.org | www.cyclifier.org | www.oogstkaart.nl

inmiddels is oogstkaart als Harvestmap ook in gebruik in China, Italië, Detroit en Oostenrijk.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/08/bouwen-en-ontwerpen-met-rotterdams-restmateriaal-10982596-a1562143

4) NEVEN FUNCTIES EN AWARDS

KENNISDELING

We hebben honderden stagiaires opgeleid waarvan velen nu aan dezelfde thema's werken, soms binnen superuse, veelal elders

ik was visiting professor in Aarhus en Sheffield

Workshops: ik heb zo’n 30 hands on workshops gegeven aan diverse architectuurscholen waarin studenten de principes van hergebruik in architectuur leren.

Ik geef al 15 jaar lezingen wereldwijd; waaronder Tedx, WDCD, Building green, See conference, Design week eindhoven Material Melbourne, etcetera

ORGANISATIES:

Kritisch tijdschrift ‘De Omslag’, Tu delft, hoofdredacteur 1991-1995.

2012 Architecten, Rotterdam, 1997-2012 met Jan Jongert opgericht.

Superuse Studios, wereldwijd, 2012-nu, netwerk van onafhankelijke volgens Superuse principes werkende studios.

Er worden door ons op dit moment wereldwijd onafhankelijke Superuse Studios opgericht, met door ons opgeleide ex medewerkers en internationale stagiaires die volgens dezelfde principes werken: Milano, Detroit, Shenzen, Barcelona.

Eetbaar Rotterdam, organisatie om urban agriculture op de kaart te zetten, heb ik in 2007 naam gegeven en medeopgericht.

Genvind consortium, samenwerking tussen deense wind en recycling industrie, hier heb ik het hergebruik van wieken ingebracht als oplossing (tot nu toe de enige oplossing die werkt)

AWARDS

ARC 17 Innovation Award for Blue City; Curry Stone Design Award 2017; Circular design Award 2016; Deutscher Recycling Designpreis 2015; Pendrecht Culture Prize 2004; Nominated Gouden Piramide Nationale Toekomstprijs top 100 Groene Bedrijven Award; Venuez Hospitality & Style Awards,ARC 12 Award 2012 for Worm.

 

PUBLICATIES

Er zijn letterlijk honderden publicatie over ons werk, waaronder in VN, Volkskrant, PBS maakte al in 2006 een uitgebreide documentaire over ons werk,(narrated by Brad Pitt)

Ook schreven we het boek ‘Superuse’ in 2007, 010 publishers

https://www.vn.nl/architect-cesare-peeren-afval/

https://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/het-schiet-nog-helemaal-niet-op-met-het-duurzame-bouwen~a4542305/

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd