Volg @DuurzaamGebouwd

Christiaan Brester

 Christiaan Brester

Duurzaam ondernemer is Christiaan Brester altijd al geweest. In 2012 bedacht hij Herman de Zonnestroomverdeler: een doorbraak voor zonnepanelen op gestapelde bouw, NOM en BENG projecten. Het bedrijf achter Herman, LENS energie, bracht hij tot ontwikkelaar van duurzaamheidsprojecten voor met name de huursector. LENS meldt zich nu in de frontlinies van de energietransitie en realiseert inmiddels smartgrids die op alle toekomstige scenario’s voorbereid zijn. Christiaan ontwikkelde de TJES methode waarmee LENS inmiddels tientallen woningbouwcorporaties op Technisch, Juridisch, Economisch en Sociaal vlak ontzorgd.

“Het is snel gegaan, in een paar jaar tijd zijn we gekomen tot ettelijke megawatten die we jaarlijks voor de huursector realiseren”.  

Het maatschappelijk gedreven dna van het bedrijf maakt dat LENS doorgaat waar andere stoppen. Zo heeft LENS grootschalige projecten op rijksmonumenten gerealiseerd, voor tientallen VvE’s, zélfs in ESCO, installaties gerealiseerd, ontwerpt LENS het duurzaamheidsdeel van renovatie- en nieuwbouwprojecten voor verschillende opdrachtgevers, worden binnenkort ook gevels voorzien van panelen en staat het LENS team zelf aan de deuren in een Rotterdamse achterstandswijk om de bewoners te betrekken.

Christiaan zelf is bijzonder actief in de politieke arena. In dit tijdsgewricht wordt de inrichting van de energietransitie namelijk bepaald. Neem de motie eind 2016 “behoud of verbeteren van de salderingsregeling” van zijn hand. Die regeling is essentieel voor de voortgang van de hele sector en bepaald in hoge mate of we een centrale of een decentrale koers inslaan voor duurzame energie.

Door zijn ruime kennis en ervaring, en, vooral het klantenbestand, weet LENS als geen ander waar de sociale huursector mee worstelt om de energietransitie te versnellen en aan de gang te houden. Het fiscaal-juridische klimaat in Nederland moet gedegen vormgegeven worden om initiatiefnemers van duurzame projecten te beschermen tegen Haagse politieke risico’s. Politieke stabiliteit is van een nog veel groter belang dan de vraag naar businesscases. Die cases hangen op stabiliteit en de schaalsprong kan alleen als TCO berekeningen ook op de langere termijn hun realiteitsgehalte behouden.

LENS groeit als kool en realiseert projecten in heel Nederland omdat ze antwoord heeft op deze onzekerheden. Alleen in Amsterdam al heeft het bedrijf een volume op stapel staan dat de duurzaamheiddoelstelling van de stad in één keer realiseert. Niet gek dus dat LENS als partner betrokken wordt bij initiatieven van netbeheerders zoals de flexmarkt en de stabiliteitsissues.

Inmiddels is Christiaan iemand waar je eigenlijk niet omheen kunt wanneer er uitvoerbare ! plannen gemaakt moeten worden om de woningvoorraad te verduurzamen. Met zijn innovaties zoals Herman de Zonnestroomverdeler krijgt hij moeilijke markten los en dat geeft hem recht op een plek in de Duurzame 50.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd