Volg @DuurzaamGebouwd

Cora de Groot

 Cora de Groot

Een 24-jarige dame in een conservatieve mannenwereld die het verschil probeert te maken door deze technische wereld op een andere manier naar hun werk te laten kijken. Bij mijn tijd bij Mourik ben ik eerst begonnen met diverse certificeringen op het gebied van CO2, milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de organisatie te borgen. Vervolgens ben ik me binnen Bouwend Nederland gaan inspannen om niet alleen Mourik maar meerdere bouwbedrijven bewust te maken van duurzaamheid. Al snel bleek dat de markt wel graag wilde, maar dat opdrachtgever en opdrachtnemer niet altijd dezelfde taal spreken. Daarom heb ik me op diverse manieren ingezet om dit te verbeteren door dialogen met onze opdrachtgevers en door deelname aan het Centraal College van Deskundigen van de CO2 prestatieladder namens Bouwend Nederland. Maar ook dit is nog lang niet voldoende. Zoals Jan Terlouw het laatst zo mooi en emotioneel zei op tv: 'We vertrouwen elkaar niet meer'. Ook hier moeten we met elkaar aan werken als we een duurzame toekomst tegemoet willen gaan. Mourik heeft daarom ingezet op onder andere de aanbesteding van Project Doen van Rijkswaterstaat die we op het moment voorlopig gegund hebben gekregen. Ik ben hierbij onderdeel ben van het kernteam als omgevingsmanager. Project Doen is anders dan de meeste projecten, omdat we één projectteam zijn en gezamenlijk open en transparant aan het project werken. Op deze manier hopen we de marktvisie werkelijkheid te maken. Dit doen we ook door ons in te spannen binnen de Duurzame GWW 2.0 die we hebben ondertekend in januari en gezamenlijk met provincie Utrecht al invulling aan hebben kunnen geven. Maar wellicht de mooiste prestatie is ons voornemen om energie neutraal te worden in 2035! 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd