Volg @DuurzaamGebouwd

Dennis Hauer

 Dennis Hauer

Momenteel ben ik werkzaam als directeur bij het snel groeiende bureau Urban Climate Architects in Delft. Het bureau concentreert zich op de realisatie van uitgesproken duurzame / circulaire gebouwen in de binnenstedelijke context en werkt vanuit 2 locaties; Delft en Groningen.


Ik ben sinds 2000 werkzaam als architect. Na mijn studie in Delft werkte ik 10 jaar bij Royal Haskoning in Amsterdam. In deze tijd was ik verantwoordelijk voor een breed scala aan projecten, zoals een aantal innovatieve schoolgebouwen en de nieuwbouw van het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Ook heb ik internationaal aan diverse projecten gewerkt in landen als Vietnam en Engeland. Hier is de basis gelegd voor het inclusief werken aan projecten, en  mijn affiniteit met duurzaamheid ontstaan. In deze periode werkte ik ook intensief samen met Michael Braungart, grondlegger van de Cradle to Cradle benadering.

Na deze periode bij Royal Haskoning koos ik ervoor om een periode te werken als duurzaamheidsadviseur bij Aldus Bouwinnovatie in Amsterdam. Ik deed daar veel kennis en ervaring op m.b.t. het realiseren van een gezonde leefomgeving, met in het bijzonder aandacht voor het toepassen van groen en daglicht in de gebouwde omgeving en het effect daarvan op het menselijk welbehagen.

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Urban Climate Architects in Delft waarbij de nadruk ligt op het verdichten en het toevoegen van sociale en ecologische kwaliteit in de bestaande stad. Hierbij zijn het realiseren van een gezonde leefomgeving en het toepassen van circulaire principes belangrijke uitgangspunten. De focus hierbij ligt op het realiseren van wooncomfort, winkelplezier en gevoel, waarbij de beleving van de gebruiker centraal staat.

 

Visie
Architectuur spreekt tot de verbeelding voor veel mensen en leent zich er daarom voor om de  maatschappelijke discussie te activeren. Ons vak stelt ons in staat om een probleem of kans te kunnen verbeelden en daarmee een oplossing inzichtelijk te kunnen maken of bespreekbaar te maken. Daarbij gaat het niet over mooi of lelijk, maar over wat het beste kan bijdragen aan de toekomst van onze leefomgeving. Mijn doel is om met ons bureau kwalitatief hoogwaardige ontwerpen met een gezond binnenklimaat te realiseren. Verantwoord op het gebied van energiegebruik en gebruik makend van hernieuwbare materialen die reversibel zijn uitgevoerd, waarbij de duurzame oplossingen die wij voorstellen integraal  onderdeel uitmaken van  de architectuur, in plaats van het slechts toevoegen van duurzame maatregelen op gebouwniveau.

Hierbij vormt de gebruiker altijd het startpunt. Waar vastgoed in basis gaat om ruwe data zoals vierkante meters en bouwprijzen wordt deze juist ervaren door zachte invloeden, door middel van onze zintuigen; zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Door goed in te spelen op het effect van deze zintuigen en het architectonisch vertalen naar het ontwerp heb je als ontwerper invloed op de beleving van ruimte, licht, akoestiek, thermisch comfort en luchtkwaliteit wat bijdraagt aan de realisatie van gezonde gebouwen. Gelukkig komen we steeds meer tot het inzicht dat deze vanouds ‘zachte’ issues essentieel en bepalend zijn voor de waarde van een omgeving of gebouw.

Natuurlijk ontstaat er een spanningsveld bij het realiseren van ruimte waarmee je invloed uitoefent op de gebouwde omgeving en de wens om dit op een circulaire wijze vorm te geven. In mijn optiek is het onze taak als ontwerpers om op actieve wijze deze discussie aan te gaan en de ingrepen die wij doen in onze leefomgeving zo vorm te geven dat deze op alle niveaus bijdragen aan een duurzamer toekomst. Daarbij geldt als uitgangspunt dat fysieke gebouw- en omgevingseigenschappen en de mentale ambities van mensen een eenheid vormen.

 

Projecten
Op onze website staat een selectie van onze projecten www.ucarchitects.com

In het bijzonder wil ik een paar projecten onder de aandacht brengen:

- De Zwerm Aalsmeer; nieuwbouw energieneutraal hotel met 500 kamers en conferentiecentrum ontworpen rond een groen centraal atrium.


- Smaakpark Wageningen; transformatie van een bestaande sporthal tot restaurant/proefkeuken waaromheen een Smaakpark wordt ontwikkeld, een park waar naar de 5 hoofdsmaken (zoet, zuur, bitter, zout, en umami.) gewassen worden gekweekt en waar op educatieve wijze kennis gemaakt kan worden met deze smaken en tevens in samenwerking met de WUR op experimentele wijze gewassen worden gekweekt.


- Circulaire transformatie Molslaan Delft; transformatie van schoolgebouw naar 14 appartementen waarbij naast de circulaire ontwerpprincipes wordt gekeken naar de circulaire business case om ook de restwaarde van materialen en de energetische aspecten mee te nemen in de exploitatie.

 

Nevenfuncties en/of Awards
Partner Cirkelstad
Columnist Intogreen

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd