Volg @DuurzaamGebouwd

Eelco Ouwerkerk

 Eelco Ouwerkerk

Bijna 20 jaar werkzaam in de bouwsector. 18 Jaar daarvan zette ik mij in voor bouwbedrijf Slavenburg, waarmee we in heel Nederland toonaangevende utilitaire bouwwerken realiseerden. Vanuit de techniek ontwikkelde ik richting planontwikkeling en commercie en vervulde vanaf 2001 diverse directiefuncties binnen het bouwbedrijf. In mijn ‘bouwersperiode’ heb ik een goed gevoel ontwikkeld voor de maakbaarheid van gebouwen, de kwaliteit en de toegevoegde daarvan voor de eindgebruikers. In die periode is ook de basis gelegd en de gewoonte ontstaan om goede gebouwen te maken en bewust bezig te zijn met mijn vak.

eMGi Design Management

In 2012 startte ik eMGi Design Management, waarmee ik mij meer wilde richten op de toegevoegde waarde van commercieel vastgoed voor de gebruiker en op de invloed daarvan op het milieu, zonder uit het oog te verliezen dat vastgoed een financieel product is voor eigenaren en beleggers. Mijn visie op het gebruik van commercieel vastgoed en mijn overtuiging dat de traditionele business case moet veranderen naar een value case waar alle stakeholders baat bij hebben, waren nieuw in die tijd. De eMGi Gebouwmonitor bracht transparantie en inzicht in de individuele belangen en belemmeringen.

Daarnaast richtte eMGi Design Management zich op de sectoren ‘onderwijs’ en ‘logistiek’ met de bedoeling om beweging te creëren op het vlak van waardecreatie en duurzaamheid.

Om zelf uit te vinden wat ervoor nodig is om techniek om te buigen tot een dienst en meerwaarde te creëren, bestaande systemen te doorbreken en andere verdienmodellen te introduceren, heb ik in 2013 een bedrijf opgericht met verlichting als een service voor de onderwijssector (www.goedkoperlicht.nl).

Kantoor vol Energie

Ondertussen ben ik van 2012 tot en met 2017 opgeslokt door de uitdaging om vorm en richting te geven aan het grootste innovatie en experimenten programma in Nederland voor de utiliteitssector, wat zich richt op het renoveren van bestaande kantoren naar energieneutraal. Dit programma – Kantoor vol Energie – was onderdeel van het landelijke programma Energiesprong en werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma heeft geleid tot opschaling van de hoge ambities die nodig zijn om in 2050 energieneutraal te worden en ontwikkelt zich nog steeds door als aanjager van technische en procesinnovaties die ook nodig zijn om het doel in 2050 te bereiken. Werd in 2012 energieneutraal nog gezien als een soort dwaze missie. Inmiddels is de ambitie en de noodzaak dankzij Kantoor vol Energie geland in de sector en zijn steeds meer partijen betrokken bij de realisatie van energie neutrale gebouwen.

HOMIJ Technische Installaties

Het programma Kantoor vol Energie gaat inmiddels nog steeds voort. Ik weet dat de grootste uitdaging ligt in de bestaande gebouwde omgeving. Ik heb gezien dat de rollen in de bouwkolom wijzigen en dat de invloed en de toegevoegde waarde van de installatiesector de bouwsector gaat overschaduwen. Ondertussen lonkt mijn bouwershart weer naar projecten en wil ik de ervaringen uit de afgelopen jaren inzetten om meer impact te creëren. Daarom heb ik me per 2018 bij HOMIJ Technische Installaties gevoegd. Binnen HOMIJ ontwikkel ik de afdeling Transitie & Innovatie en zetten we in op het ontwerpen, realiseren en beheren van energiezuinige, gezonde en comfortabele gebouwen door deze intelligent te maken. We hebben daarbij een focus op de bestaande gebouwde omgeving. Met de omvang en aanwezigheid in de markt van HOMIJ - een VolkerWessels onderneming met ruim 550 vakkundige collega’s, verspreid over 8 vestigingen – hebben we als ervaren en integraal installatiebedrijf de kracht en de drive om veel impact te hebben op het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd