Volg @DuurzaamGebouwd

Eline Kik

 Eline Kik

Als directeur van Green Business Club Nederland en programmadirecteur Geen Business Club Zuidas verbindt Eline Kik op zowel landelijk, als lokaal niveau bedrijfsleven, overheid en andere organisaties. Met als doel gezamenlijk kantorenparken en bedrijventerreinen te verduurzamen.
Met de Green Business Club Zuidas werkt zij samen met de aangesloten bedrijven aan een concreet, duurzaam programma rondom de thema?s duurzame energie, mobiliteit, afval & circulair, mensen en water & groen. In projectgroepen wordt kennis gedeeld en best practices uitgewisseld. Maar de nadruk ligt op DOEN: de uitwerking en uitvoering van concrete projecten.
Als directeur GBC Nederland signaleert Eline kansen en behoeftes in het land om nieuwe, lokale Green Business Clubs op te richten en zet de eerste stappen hiertoe. Daarnaast verbindt zij de 6 lokale Green Business Clubs met kennisuitwisseling als doel.
Bij Green Business Club Zuidas stuurt Eline een team aan van projectmanagers, bedenkt samen met het bestuur en de participanten het programma en geeft de projecten vorm. Op landelijk niveau werkt zij samen met het bestuur aan de strategie van de Green Business Clubs en brengt ze de lokale programmamanagers regelmatig bij elkaar om hierin mee te denken. Door verschillende gemeenten en ondernemers wordt Eline gevraagd om te helpen met de opstart van nieuwe Green Business Clubs omdat we samen meer kennis hebben, efficiënter kunnen werken aan duurzaamheid, meer slagkracht hebben en daardoor meer duurzame impact kunnen maken.

Visie

"Verduurzamen, dat moeten we. Gelukkig is hier steeds minder discussie over. Hoe we moeten verduurzamen, daar zijn we ook heel ver mee, de technieken worden steeds geavanceerder. Maar de adaptatie, daar ligt de grootste uitdaging. Wie steekt zijn nek uit en durft te investeren? Maar vooral: hoe krijgen we het peloton mee?
Ik geloof dat we het snelst voortgang boeken door te verbinden. Laat de koploper het aan het peloton vertellen: de beweegredenen, de kansen, de profit. En het liefst niet vanaf een podium, maar maak het klein. Laat ondernemers bij elkaar op de koffie gaan zodat het gesprek gericht kan zijn op hier en nu. Af van de abstracte ideeën en ambities, maar op gebieds- of brancheniveau concrete afspraken maken voor doelgerichte projecten. Ambieer hierin zoveel impact, maar koester ook de kleinschalige oplossingen die enthousiasmeren en motiveren. Laat de overheid hierin faciliterend zijn, maar zeker niet leidend. De ondernemer schaft veel sneller die waterpomp aan als de buurmanondernemer dat ook net heeft gedaan. Elkaar meenemen naar een duurzamer Nederland!"

Projecten

In de afgelopen vijf jaar is Green Business Club gestaag gegroeid en maakt steeds meer impact . Green Business Club Zuidas heeft succesvolle projecten geïnitieerd zoals deelauto?s in het gebied, de aanleg van 12.000 m2 blauw-groen Parkdak, de introductie van een Meatless Monday, meer plastic scheiding en up- en recycling bij verschillende bedrijven, reduceren van voedselverspilling, energiebesparing en een kraanwatercampagne die er voor heeft gezorgd dat er geen bronwater uit flessen wordt gebruikt. GBC Zuidas heeft inmiddels 35 participanten waaronder grote bedrijven zoals ABN AMRO, Accenture, Deloitte, de Vrije Universiteit, Loyens & Loeff en de gemeente Amsterdam.
Vanuit de rol voor Green Business Club Nederland heeft Eline er mede voor gezorgd dat er lokale Green Business Clubs zijn gestart in het stationsgebied van Utrecht, het Beatrixkwartier in Den Haag, Twente, Duiven, Eindhoven Spoorzone en binnenkort ook in Zaandam, Arnhem en Rotterdam. In vijf jaar tijd zijn er zes Green Business Clubs opricht en zijn er nu drie in oprichting. Om de kennisdeling tussen deze lokale stichtingen te borgen, heeft Eline met haar team een landelijke Green Business Club Kennisbank ontwikkeld i.s.m. RVO en zijn er diverse samenwerkingen opgezet met andere regionale en lokale organisaties.

Nevenfuncties en/of Awards

- Selectie Duurzame Jonge 100 ? 2017.
- Secretaris tafel Bedrijventerrein van de Toekomst ? Gelders Energieakkoord, oktober 2016 ? nu.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd