#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Elsbeth Quispel

 Elsbeth Quispel

Sinds 1 januari 2017 is Elsbeth Quispel als partner verantwoordelijk voor de service line Strategy & Innovation binnen Cushman & Wakefield. Elsbeth is daar de uitdaging aangegaan om de rol van de vastgoedadviseur te vernieuwen en de aanwezige kennis, onder meer op het gebied van duurzaamheid, verder te verdiepen en beter te benutten voor bestaande en nieuwe klanten. Het hoge tempo waarin momenteel innovaties plaatsvinden heeft invloed op de gebouwde omgeving én biedt mogelijkheden om verregaand te verduurzamen op basis van een sluitende business case. Door vastgoeddata slim te koppelen met duurzaamheidsdata Strategy & Innovation in staat om vastgoedeigenaren, gebruikers en ontwikkelaars strategisch, tactisch en pragmatisch te adviseren bij hun vastgoedbeslissingen. Een voorbeeld van een concrete product/marktcombinatie is het Sustainability Analytics Platform waarmee duurzaamheidsdata wordt geactiveerd en uitgebreide analyses in de vorm van verschillende specifieke programma´s kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld gericht op gezondheid en welzijn, CO2-doelstellingen, EPCs, GRESB. Daarnaast is Elsbeth binnen Cushman & Wakefield mede verantwoordelijk voor het concreet maken van duurzaamheid in de taxatiemodellen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hiervoor zijn alle taxateurs opgeleid als BREEAM Expert, zodat deze kennis kan worden toegepast bij taxaties. Ook adviseert zij internationale kantoorgebruikers op strategisch niveau over de impact van Europese wet- en regelgeving ten aanzien van EPCs en hoe de verschillende interpretaties impact hebben op de vastgoedportefeuille en de portefeuillestrategie. Sinds 2017 maakt Elsbeth deel uit van het bestuur van de DGBC, in haar rol als bestuurder richt zij zich met name op de taxatiekant van de vastgoedmarkt. Ook kijkt zij kritisch naar de rol van DGBC en de richting die zij als organisatie opgaan om ervoor te zorgen dat de impact optimaal is. Voordat ze bij Cushman & Wakefield begon was zij een van de managing directors bij GRESB (duurzaamheidsbenchmark) waar ze werkte voor nationale, internationale en particuliere beleggers en de financieringsmarkt. Bij GRESB was Elsbeth verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de benchmark: inhoudelijk, operationeel en output gericht.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd