#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Erik Boer

 Erik Boer

Begin 2018 ben ik geswitcht van baan om nog meer vorm te kunnen geven aan mijn duurzame ambities. Van commercieel adviesbureau naar het Rijksvastgoedbedrijf. Bij DGMR kon ik als adviseur/specialist bijdragen aan de technische invulling van projectdoelstellingen. Bij het Rijksvastgoedbedrijf ben ik vanaf het begin bij een project betrokken, en kan ik de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid mede bepalen. Het Rijksvastgoedbedrijf is de ideale partij om dit te doen omdat er met een lange termijnvisie wordt gewerkt en men een maatschappelijk kader heeft. Met de grootste vastgoedvoorraad van Nederland ligt er een mooie uitdaging!

 

Duurzaamheid is verankerd in de visie van het Rijksvastgoedbedrijf en dat zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie deelnemer is aan de energietransitie. Dat maakt het een inspirerende werkomgeving met een enorme hoeveelheid aan kansen op het gebied van duurzaamheid. Ik probeer dagelijks bij ieder project deze kansen te ontdekken en te benutten!

Visie

Kijk naar de einddoelen voor 2050 en hanteer die nu als doelstelling in een project. Dat is nodig om het transitiepad naar 2050 te volgen en onze uitstoot geleidelijk te minimaliseren. Bedenk dat de kansen die we nu niet benutten, later in een kortere tijd en met meer moeite moeten worden gerealiseerd.

 

Nevenactiviteiten

Na het Future Leader Program in 2016  ben ik lid geworden van de DGBC werkgroep kantoren van het Deltaplan Duurzame Renovatie. Een initiatief van de DGBC om de bestaande vastgoedvoorraad te verduurzamen. Het resultaat van de werkgroep is de ´Paris Proof´ eis aan het werkelijke energiegebruik van kantoren. Ik geloof dat we het werkelijke energiegebruik moeten beoordelen om het energiegebruik en de CO2 uitstoot daadwerkelijk te minimaliseren. De eis van maximaal 50 kWh/m2 is scherp, maar wel haalbaar.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd