#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Fiona van 't Hullenaar

 Fiona van 't Hullenaar

Fiona van ’t Hullenaar is Directeur Vastgoed en Campus bij de Universiteit van Utrecht

In die rol is ze oa verantwoordelijk voor 640.000m2 Vastgoed en 300ha Campus in de Uithof en de Binnenstad van Utrecht.

Universiteit Utrecht University 2017 -> huidig

In September is Fiona begonnen met de verduurzaming van al het vastgoed, de campus en de landelijke gebieden van de Universiteit Utrecht. Dit doet ze door direct te besluiten dat alle grootschalige Renovaties en Vervangingsinvesteringen van het merendeel van haar portefeuille die de komende 10 jaar op stapel staan, geheel Circulair, Breaam Outstanding/Excellent, Well en dmv Intelligent Buildings uitgevoerd gaan worden. Duurzaamheid betekent voor Fiona zowel het beste voor het milieu áls het beste voor de mensen. (Sustainability én Human Wellbeing).

Hiermee ondersteunt Fiona de Onderzoekers, Docenten, Studenten en gasten van de Universiteit Utrecht. De Universiteit heeft oa als Strategisch Thema Sustainability gekozen en op die wijze wil zij bijdragen om maatschappelijke problemen in de wereld op te lossen met excellent onderzoek, onderwijs en valorisatie. Door zeer zichtbaar met dit thema om te gaan in de huisvesting hoopt Fiona tevens de tienduizenden studenten van de Universiteit te inspireren om de rest van hun leven en carrière met dezelfde waarden aan de slag te gaan om zo een 1-op-N resultaat te boeken.

Er zijn op dit moment ook plannen in ontwikkeling om samen met de studenten van de Universiteit in het leerprogramma de ontwikkeling van een circulair paviljoen in te bedden en samen tot uitvoering over te gaan. Op deze wijze fungeert de Universiteit als een Changing Agent en is er dmv echte samenwerking zowel een bijdrage aan een goede vastgoedportefeuille als aan het primaire proces van de universiteit, namelijk onderwijs en onderzoek. Dit is zeer inspirerend voor alle partijen!

Duurzame Renovatie a.s.r Hoofdkantoor 2009-2017

In 2011 is het besluit genomen om tegen de heersende cultuur in het oude pand uit 1974 van 86.000m2 duurzaam te renoveren ipv voor nieuwbouw te kiezen om de 3800 medewerkers van a.s.r. te huisvesten. Deze duurzame transformatie die samen met TeamV architectuur werd vormgegeven en samen met Ballast Nedam en Kuijpers Installaties werd gerealiseerd (terwijl de 3800 mw gewoon doorwerkten in het pand) kent een heleboel duurzame elementen.

Zo werd tijdens de sloop tot casco 98% van het sloopafval hergebruikt en werden materialen zoals bureaustoelen cradle-to-cradle opgeknapt ipv nieuwe aangeschaft. Ook werden bijvoorbeeld keukentafels gemaakt van kaprijp hout van eigen landerijen. Het pand ging van een Energielabel G naar A++ en werd gewaardeerd met het hoogst mogelijke BREEAM-Excellent certificaat. Los van het verminderen van het gas en Electra gebruik met 56% is het watergebruik ook gedecimeerd.

Duurzame inzetbaarheid was zeer belangrijk en de nadrukkelijke aandacht voor persoonlijke veiligheid leverde het zeer belangrijke resultaat op dat er geen incidenten met blijvend persoonlijk letsel optraden tijdens de werkzaamheden. De gebruikers waarderen het werken in het pand met een 8.8 na de renovatie en het ziekteverzuim is sterk gedaald. De omgeving van het pand werd ook meegenomen, de tuinen die om het pand heen liggen werden aangesloten op de ecologische hoofdstructuur en huisvesten nu een scala aan flora en fauna inclusief een eigen bijenvolk dat biologisch geïmkerd wordt door medewerkers van a.s.r.

Niet alleen werd er op energie, gebruikerscomfort, lange termijn duurzame keuzes voor installaties, materiaalgebruik, circulariteit en afvalvermindering gelet, ook de menskant is niet vergeten. Het onderhoud in en om het pand en andere (facilitaire) werkzaamheden worden oa verricht door meer dan 60 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inspiratie en verspreiding van gedachtengoed

Om blijvend aandacht te houden voor duurzame keuzes in de gebouwde omgeving en ook de jeugd (dus de toekomst) hierbij te betrekken stelde Fiona aan het einde van de renovatie een jaarlijkse scholen challenge incl prijzengeld in om basisscholen in de regio Utrecht uit te dagen duurzame veranderingen aan te brengen aan hun scholen. Inmiddels is deze Scholen wedstrijd voor de derde keer gaande in samenwerking met de DGBC.

Verder geeft Fiona al ruim 5 jaar lang gemiddeld 2 keer per week zeer geanimeerd en enthousiast een lezing of voordracht om anderen te inspireren duurzame keuzes te maken, maar ook om eerlijk de geleerde lessen te delen.

Awards

2014 Het pand won de titel Het Beste Kantoorgebouw vanuit Intermediair, een uitverkiezing die gesteund werd door de stem van de gebruikers zelf.

2015 Dit grote Bouwproject won in 2015 de Bouwpluim vanwege de zeer harmonische samenwerking tussen alle partijen. http://www.ballast-nedam.nl/nieuws/2015/6/15/renovatie-hoofdkantoor-asr-wint-nederlandse-bouwpluim/

2016 De Duurzame elementen van deze Renovatie waren goed voor een nominatie voor de Gouden Kikker van ABC Nova

2017 Onlangs werd de Renovatie bekroond met de Nederlandse Bouwprijs 2017. http://www.denederlandsebouwprijs.nl/nl-NL/Bezoeker/#winnaars

2012 en 2017 Zowel vóor als na de Renovatie van het asr pand won het duurzame en kosten-efficiënte gebruik van het pand de prijs voor Beste Integrale Facilitaire prestatie vanuit de NFC-Index

Nevenfuncties

Fiona is actief in het bestuur van de Circle Economy en inititiator van het Circulair Built Environment Programma wat de Nederlandse bouwindustrie bij elkaar brengt voor een pragmatisch en praktisch programma om zo snel mogelijk over te gaan op circulaire bouw.

Fiona is lid van de Raad van Advies van de Dutch Green Building Council.

Duurzame Energietransitie. Als laatste geeft Fiona 5 jaar leiding aan een consortium van bedrijven en publieke instellingen dat onderzoekt of het mogelijk is om in Utrecht Oost lokale duurzame CO2 neutrale energievoorziening te realiseren door middel van Ultra Diepe Geothermie. Hiermee kunnen gebouwen, instellingen en woningen verwarmd worden en op termijn ook veilig duurzame elektriciteit lokaal opgewekt worden. Dit heeft naast een duurzaam doel ook uiteraard een baten effect en een belangrijke invloed op geopolitieke effecten.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd