Volg @DuurzaamGebouwd

Francesco Franchimon

 Francesco Franchimon

Francesco Franchimon is zijn carrière in 2009 begonnen binnen BAM als Innovatie Manager. Zijn passie is om continue te zoeken naar de nieuwe waarden voor de vastgoedsector en de gebruikers van het vastgoed, gedreven door de nieuwste internationale inzichten - binnen en buiten de sector. Smart Buildings en Smart Grids, nieuwe vormen van energiediensten gebaseerd op data-analytics  en nieuwe vormen van opwekking en opslag zijn daarvoor belangrijke oplossingsrichtingen in de reis die de energietransitie heet. Vanaf 2012 is Francesco verantwoordelijk geworden voor BAM Energy Systems. Executie van deze nieuwe business modellen en daarmee impact creëren was daarin zijn topprioriteit. De Stroomversnelling (500+ woningen), uitbouw van de ESCO asset portefeuille (2.500+ aansluitingen), het beheer van de energieverbruiken en – inkoop van alle Nederlandse DBFMO-projecten (200k+ vierkante meter) geven een beeld welke impact er in de binnen de energietransitie gemaakt is. Eerste experimenten met energieopslag (3 MW batterij bij Amterdam ArenA) en Smart Grid toeppassingen op wijknivau (REnnovates) laten zien dat BAM haar verantwoordelijkheid neemt om invulling te kunnen geven aan de enorme uitdaging: een fossiel loze samenleving. Recentelijk is Francesco binnen BAM Bouw en Vastgoed volledig vrijgemaakt om de waarde van Health & Wellbeing verder vorm te geven. Hierbij zal BAM naast betrokkenheid van ecologische duurzaamheid ook haar verantwoordelijkheid nemen om impact te creëren op sociale duurzaamheid. De hieruit voortkomende waarde creatie moet bijdragen aan vraagstukken rondom vitaliteit in een vergrijzende arbeidspopulatie, de toename in aantal mentale zieken in de samenleving en de beheersbaarheid van de volksgezondheidskosten. Het certificeren conform de WELL Building Standard van WTC Utrecht is een eerste voorbeeld van het leiderschap dat BAM toont op het gebied van Health & Wellbeing.

Francesco is mede-oprichter en Knowledge Director van Blue Building Institute (2016), een kennisplatform en incubator op het grensvlak van gezondheid, welzijn, technologie en de gebouwde omgeving. Blue Building Institute verenigt toonaangevende  adviesbureaus (CBRE, RoyalHaskoning, Arcadis, DGMR, Deerns, Traject en Bouw Program) met vooruitstrevende vastgoedpartijen (Ahold, Vesteda, AM RED, G&S vastgoed) en Universiteiten om in gezamenlijkheid de waarde van gezonde gebouwen voor vitaliteit, productiviteit, gezondheid en welzijn te concretiseren en te realiseren. Inmiddels heeft Blue Building een Strategische samenwerking met DELOS, een van de grondleggers van de WELL Building Standard, en met de International WELL Building Institute, de uitgever en beheerorganisatie van de Standard.

Zijn huidige rol binnen BAM en de betrokkenheid van de oprichting van het Blue Building Institute staat niet op zichzelf. In 2009 behaalde Francesco de dr-titel aan de Technische Universiteit Eindhoven onder supervisie van Prof.dr. Van Bronswijk. Zijn proefschrift “Healthy Building Services for the 21st Century” staat volledig in het teken op welke wijze de gebouwde omgeving een positieve impact kan maken op het bevorderen van de volksgezondheid. Vanuit zijn technische inzichten (ir.-titel Installatietechnologie aan Techniche Universiteit Eindhoven, ing-titel Hogere Installatietechniek aan Hogeschool Utrecht en MBO diploma aan Mondriaan College) heeft hij andere professies en wetenschappen benaderd zoals bijvoorbeeld de medische wetenschappen en psychologie. Dit heeft geresulteerd in een belangrijke vaardigheid namelijk: intersectoraal, multidisciplinair en creatief kunnen denken om tot nieuwe waardecreatie te komen. De wereld is immers niet meer lineair en verkokerd georganiseerd.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd