Volg @DuurzaamGebouwd

Gerhard Hospers

 Gerhard Hospers

Duurzaam bouwen is een integraal en dynamisch proces. Ontwikkelingen gaan snel en menigeen heeft moeite om deze bij te benen. Daarom faciliteren wij bouwprofessionals in pragmatische oplossingen om optimaal duurzaam te kunnen bouwen. Deze oplossingen zijn veelal niet duurder. Wij voegen hiermee waarde toe aan onze producten door in oplossingen en diensten te denken. Naast de doorontwikkeling van Greenworks houd ik mij bezig met het leggen van verbindingen met partijen die elkaar kunnen versterken in hun boodschap naar de markt. Dit heeft gerealiseerd in waardevolle strategische samenwerkingen zoals verderop genoemd..

Verder houdt ik mij bezig met het ontwikkelen van nieuwe concepten en diensten zoals RaabsRenovatiehuis en een Nul op de meter integraal prefab renovatieconcepten.

Verder vind ik het erg belangrijk dat we niet alleen zeggen wat bouwprofessionals zoal zouden moeten doen op het gebeid van duurzaam bouwen maar ook om hen op te leiden door kennis te delen. Hiervoor hebben wij de Greenworks Academy opgericht en kunnen bouwprofessionals  in Breda, Apeldoorn en Amsterdam deelnemen aan trainingen met thema’s zoals luchtdicht bouwen, energieneutraal bouwen, biobased bouwen etc. Schuif ook samen met collega’s van verkoop aan bij opdrachtgevers en aannemers om hen op weg te helpen en te adviseren in duurzame oplossingen zodat zij hun duurzame project kunnen realiseren.

Raab Karcher

Raab Karcher is een van de marktleiders in de distributie van bouwmaterialen. Raab Karcher onderscheid zich m.n doordat zij waarde toevoegt aan haar producten door bouwprofessionals te ondersteunen d.m.v. concepten en oplossingen zoals duurzaam bouwen met Greenworks, slimme logistiek met Leanworks, efficient en compleet calculeren en offreren met RaabCalc tot en met het verzorgen van de complete website van haar klanten met RaabWorks.

Raab Karcher heeft een duidelijke visie, missie en ambitie aangaande Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en draagt dit op verschillende vlakken uit naar alle bouwprofessionals waaronder met Greenworks.

Greenworks Visie

Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het gebied van milieu, mens als maatschappij. Raab Karcher heeft daarom het Greenworks label ontwikkeld. Onder dit label bieden wij tal van geselecteerde duurzame bouwmaterialen uit ons bestaande assortiment aan. Een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving.

Greenworks is afgeleid van de levenscyclusanalyse en tot stand gekomen na afstemming met o.a. Rijksoverheid en de rekeninstumenten .

Bij de samenstelling van het assortiment Greenworks producten is zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken van een product, de koers die de overheid vaart op het gebied van duurzaamheid en naar de milieuprestaties van het product. Van het onttrekken van grondstoffen aan de natuur tot en met de verwerking van afval na de sloop van een gebouw.

Met Greenworks worden bouwprofessionals op pragmatische wijze geholpen om de juiste keuzes te maken voor een duurzaam gebouw. Inmiddels hebben we gerealiseerd dat 35% van onze totaal omzet bestaat uit de levering duurzame producten en concepten. Wij zien door al onze initiatieven een toename naar de vraag van Greenworks producten en zijn trots op al die projecten welke door onze klanten met duurzame producten zijn gebouwd.

Duurzame samenwerkingen Greenworks, Greenworks Academy en RaabsRenovatuehuis:

-Bouwcirkel, cursus instituut voor de bouw

-Meer met Minder, nationale energieaanpak generen van leads voor de bouw, faciliteren met een speciaal ontwikkeld calculatiepakket MMMRenovatiecalc

-Rensa, groothandel in verwarming en ventilatie

-Oosterberg, elektrotechnische groothandel

-ICDUBO / MPDUBO

-033 Energie, participatie in Centrum voor duurzaam renoveren, NL eerste energie- en renovatiewinkel

-SBRCURnet, samenwerking in trainingen in de Greenworks Academy en Bouwlokalen. Samen ontwikkelde SBR Greenworks details

-Ecochain, aanjagen en stimuleren van producenten van bouwmaterialen om te investeren in goede LCA’s

-Green Deal Biobased Bouwen, kartrekker van werkgroep LCA’s en CE’s voor het creëren van een gelijk speelveld

-Deal Stroomversnelling Koop, samen met Rens en Oosterberg ontwikkelen van een integraal prefab nul op de meter concept

-Bouwmensen Apeldoorn, samenwerking op het gebied van Bouwdetails

-ROC, aanbieden van scholing op de meest actuele onderwerpen in onze Greenworks Academy’s

-Geven van gastcolleges op hoge scholen 

-Bouwmensen Amersfoort m.b.t 3D bouwdetails

-MRPI - NVTB

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd