#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Hannie Stappers

 Hannie Stappers

 Hannie Stappers werkt ruim 6 jaar als Director Public Affairs binnen ROCKWOOL, hiervoor was zij o.a. werkzaam als adviseur Markt en Overheid bij branche organisatie Bouwend Nederland en werkte zij bij Aanbestedingszaken van ProRail. Met haar ervaringen vanuit opdrachtgever, opdrachtnemer, overheid en nu toeleverende industrie én haar rol in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maakt zij zich sterk om verbeter- en inzichtprocessen op gang brengen die bijdragen aan een gezondere balans tussen people, planet en profit. Meer info via LinkedIn profiel.

Met een doortastende aanpak, positieve energie en passie weet ze organisaties en mensen te binden en wetenschap, bedrijfsleven en politiek te verbinden. Altijd gemotiveerd om te verbeteren, gedreven, doelgericht met passie en‘drive’. Verbindende leider, zichtbaar en toegankelijk. Authenthiek, down-to- earth. 

Bijdragen en inzet bij duurzame initiatieven en projecten

Purpose zoektocht – toekomstbestendige business case

Ik heb vorig jaar een traject ingezet om de ‘purpose’ van Rockwool te onderzoeken. Wat is de toegevoegde waarde van Rockwool? Is die toegevoegde waarde relevant genoeg om actief bij te de dragen aan een duurzame gebouwde samenleving? De data bedoeld voor onze MVO rapportage, heb ik gebruikt om de daadwerkelijke impact inzichtelijk te maken, samen met consultants (Ecofys, Sustainalize, Geofoxx) die me daarbij hebben gechallenged in combinatie met onze eigen kennis, nationale bronnen en peer reviewed wetenschappelijk onderzoek. Deze tocht naar het berekenen en monetariseren van onze impact heeft geresulteerd in een prachtig leerproces niet alleen voor onszelf maar ook voor alle mensen met wie we dit hebben opgepakt. Daarnaast heeft dit inzicht gegeven in de monetarisatie van maatschappelijke kosten en baten die met name laat zien dat ‘People + Planet’ leidt tot ‘Profit’. Verder vond ik het belangrijk dat we werden gechallenged door een zgn. external review committee bestaande uit Marga Hoek, Jan Rotmans, Prins Carlos, Karen Maas en Sabine Denis die ons daarbij scherp hield door het stellen van de juiste vragen.

Actieve kennisdeling over verduurzaming

 Circulair ondernemen begint met circulair denken!

Vorig jaar hebben we ingezet om onze kennis ten aanzien van circulair ondernemen te delen, dit hebben we in 4 workshops uiteengezet:

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/20391/rockwool-stelt-eindgebruiker-centraal-in-circulaire-economie

waarbij we lieten zien dat o.a. circulair ondernemen al in het klaslokaal begint, je de de eindgebruiker centraal stelt door circulair te denken en je door circulair te denken een meer duurzame business case krijgt.

Pitch Nederlandse Klimaattop oktober 2016

Meten is weten workshop voor financials, o.a. over klimaatimpact en de maatschappelijke kosten leidend tot een andere benadering van de business case.

Pitch CSR Europe congres op 6.12.2016: Taking Action: One year on from COP21 and the launch of the SDGs

Tijdens dit congres van CSR Europe heb ik een pitch verzorgd over hoe je SDGs kunt linken aan je business ‘purpose’ om deze kennis te delen met andere sectoren.

Stimuleren en initiëren van duurzame samenwerking

 Sturen op integrale waardecreatie

26 september 2016 hebben we – o.a. naar aanleiding van onze impact meting – een bijeenkomst georganiseerd waarbij we nu juist de bouw, overheid en wetenschap aan elkaar hebben gelinked. Samen met Heijmans, Royal Haskoning, OVG, De Groene Zaak, MVO Nederland, Dutch Green Building Council, VACpunt wonen en DNA in de Bouw hebben we laten zien wat WIJ zelf doen én wat er nodig is voor het bouwen van een vitale, duurzame, leefbare samenleving, of wel Nederland in 2030. We hebben onze bevindingen daarbij gelinked aan best practices, de Sustainable Development Goals maar ook aan wet- en regelgeving die op dit moment gereviewed wordt. Dit heeft geresulteerd in een Manifest genaamd ‘Bouwen met Waarde(n)’ waarbij we de overheid hebben gechallenged om na te denken over de huidige staat van Nederland en de ambitie in 2030. Hoe kan de overheid het bedrijfsleven nu zo faciliteren en stimuleren dat we de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving daadwerkelijk kunnen versnellen en duurzame impact kunnen genereren?

Manifest Bouwen met Waarde(n)

Ik ben ervan overtuigd dat deze wijze van sociale impact rapportage zal fungeren als een versneller in het creëren van een duurzaam gebouwde omgeving, met de overheid in een stevige rol als facilitator en stimulator richting het bedrijfsleven. Daarbij is het van belang om dit proces SAMEN met stakeholders te doorlopen.

http://newspublicator.com/e10/parker/pm/79413857d09dce43/ot95948/view/

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd