#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Hans Bueno de Mesquita

 Hans Bueno de Mesquita

Hans Bueno de Mesquita is coördinator duurzaam bebouwde omgeving bij de gemeente Haarlem. Met plezier zet hij zich in voor de bewoners en bedrijven van deze zeer geliefde en duurzame stad.
Zijn ambitie ligt in het realiseren van duurzame aardgasvrije gebouwen en gebieden die passen bij de mogelijkheden en wensen van de gebruiker. Hij vindt dat iedere bewoner recht heeft op een comfortabele en gezonde woning met lage energiekosten.
Hij vertaalt ambities naar praktische, financieel haalbare oplossingen, die voor iedereen toegankelijk zijn. Het welzijn van de bewoner staat daarbij voor hem centraal. Hij werkt onder meer samen met het Rijk, Bouwend Nederland, Rabo, Alliander, ASN, provincie, gemeenten (g40), lokale partners en kennisinstituten.
Hans is afgestudeerd als fysisch geograaf/planoloog en heeft een afgeronde post doctorale opleiding Milieukunde.

Aardgasvrije en energieleverende duurzame nieuwbouw en gebieden
Hij heeft aan de basis gestaan van diverse bijzondere duurzame energieleverende gebouwen.

  • Plein Oost school. Dit is nog steeds volgens RVO een van best energiezuinige en gezonde scholen. In de praktijk blijkt deze school zelf energieleverend te zijn. De energieprestatie worden continu gemonitord. De kinderen en leraren gaan met plezier naar de gezonde school
  • 0 op meter woningen Hof van Egmond.
    Dit zijn voormalige monumenten verbouwd tot 0 op de meter woningen.
    Volgens voormalig minister Blok is dit een van de beste voorbeeld van 0 op de meter vernieuwbouw huurwoningen in een sociaal zwakkere wijk met zeer tevreden inwoners.
  • In 2017 diverse aardgasvrije nieuwbouwprojecten zoals  DSK II, Woontoren Azië weg en Poort van Boerhave .Allemaal projecten die toch goed technisch en financieel uitvoerbaar waren ondanks de twijfels die er waren.

Momenteel werkt hij in een team aan vergevorderde plannen voor aardgasvrije wijken in Haarlem West en Oost. Vaak ligt het initiatief hiervoor bij de bewoners zelf.

Sociale energietransitie

Hans ondersteunt eigenaarbewoners met een smalle beurs om samen hun woning te verduurzamen. Hun woningen worden comfortabel, energielasten gaan omlaag en energiearmoede wordt tegen gegaan. Vanuit de wens om energiearmoede te bestrijden is hij met andere gemeenten een lobby gestart richting het rijk om extra middelen vrij te maken voor met name deze doelgroep.
Zijn betrokkenheid bij dit onderwerp blijkt ook uit zijn inzet als vrijwilliger bij het cultureel duurzaamheidscentrum Jungle Amsterdam. www.jungle.amsterdam.  Hij helpt daar met het activeren van mensen om hun woning te verduurzamen en hun leefomgeving groener en gezonder te maken. Samen met actieve bewoners organiseert hij maandelijks het Jungle Café over uiteenlopende duurzame onderwerpen, zoals groen, schone lucht, energietransitie, wateroverlast e.d.

Meetbaar maken waarde creatie duurzame gebouwen en gebieden
Samen met RVO en diverse kennisinstituten werkt Hans aan een meerjarig programma over  het meetbaar maken van de meervoudige baten van energie, groen en watermaatregelen in een gebied. Op het gebied van vastgoedwaarde,  WOZ, werkgelegenheid etc.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd