Volg @DuurzaamGebouwd

Hans Goverde

 Hans Goverde

Zijn architectuur wordt gekenmerkt door oog voor de menselijke schaal binnen een grootschalige - vaak binnenstedelijke - context. Binnen Kraaijvanger richt hij zich op complexe binnenstedelijke opgaven, multifunctionele gebouwen en geïntegreerde ontwerpprocessen als PPS-en en DBFMO’s. Cyclisch bouwen ligt aan de grondslag van zijn ontwerpen: een gebouw moet bijdragen aan de gezondheid van gebruikers en omgeving, gebruikte materialen zijn vrij van gifstoffen en duurzaam herbruikbaar.

Stadskantoor Venlo

Circulair ontwerpen op hoog niveau
Stadskantoor Venlo is een bijzonder gebouw dat Cradle to Cradle-ontwerpen naar een hoger niveau brengt. Sinds september 2016 werken de gemeenteambtenaren in het stadskantoor. Het open ontwerp met veel daglicht en een natuurlijke klimaatbeheersing krijgt veel lof van de gebruikers en bezoekers. Net als het ontwerp met als blikvangers de groene gevel van 2.000 m² die actief de lucht zuivert van fijnstof en SOx en NO3 en de kas op de bovenste verdiepingen die de lucht voorverwarmt. Het interieur is bijzonder ruimtelijk dankzij de structuur aan opeenvolgende vides die natuurlijke ventilatie mogelijk maken.

Icoon voor cyclisch denken
Het stadskantoor is een icoon voor cyclisch denken. De C2C-uitgangspunten zijn vanaf het begin van het ontwerpproces leidend geweest. Zo zijn er vele duurzame en energiebesparende maatregelen genomen: drielaags glas, warmte-koudeopslag, zonnepanelen en ledverlichting. En zijn de gebruikte materialen demontabel en opnieuw te gebruiken. Voor de constructie is gerecycled beton gebruikt. Daarnaast zorgt een zonneschoorsteen voor een natuurlijke luchtstroom en ventilatie in het stadskantoor.

Venlo als C2C Valley van West-Europa
In het laatste boek van Braungart en McDonough “the upcycle, beyond sustainability” wordt het project geprezen als uitmuntend voorbeeld! De ambitie van de opdrachtgever is dan ook niet gering: de regio Venlo wil uitgroeien tot de C2C Valley van West-Europa. Met het stadskantoor zetten ze in ieder geval een grote stap in de goede richting.

The Early Childhood Centre

Duurzaamheid inzichtelijk maken voor peuters en kleuters
Het Early Childhood Center betreft een uitbreiding van de zestiende-eeuwse boerderij Ter Weer in de opzet van een boerenerf. De kracht van vroeger is hier ingezet voor nu en voor later. Centraal stond daarbij de vraag: kan een gebouw duurzaamheid inzichtelijk maken peuters en kleuters? Cyclisch denken was daarbij het uitgangspunt. Voor de materialisering van de uitbreiding hebben we daarom gekozen voor houtsystemen, want die lenen zich hier bij uitstek voor. De draagconstructie bestaat uit houten balken, kolommen en vloeren, zonder verlaagde plafonds. Tevens zijn zichtbare duurzame energie- en waterbronnen ingezet door bijvoorbeeld PV-cellen zichtbaar aan te brengen op het glazen dak van het atrium.

Belangrijke ontwerpingreep is dat het gebouw een laag in de grond is geduwd om de monumentale boerderij niet in de schaduw te zetten. Via een talud wordt op een zichtbare manier het regenwater naar een reservoir gevoerd dat wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen. Als klap op de vuurpijl schreef Kraaijvanger een prijsvraag uit voor leerlingen hoe duurzaamheid zichtbaar te maken in het gebouw. Het plan dat won is gerealiseerd. In de hal hangt nu een display dat energiewinning en -verbruik inzichtelijk maakt.

Hart van Zuid

Integrale visie voor uniek pps-project
Hart van Zuid is een uniek publiek private samenwerking rond Zuidplein en sportpaleis Ahoy in Rotterdam. De ambitie is dat alle ruimtelijke, economische en sociale problemen in één keer worden opgelost. Heijmans, Ballast Nedam en Kraaijvanger Architects hebben in opdracht van de Gemeente Rotterdam een integrale visie voor het gebied ontwikkeld waarbij ontwerp, realisatie en onderhoud van het gebied in een periode van twintig jaar zullen worden gerealiseerd. In deze periode wordt het gebeid getransformeerd tot een aantrekkelijke en diverse omgeving om te werken, wonen en ontspannen.

Bestaande structuren en gebouwen gebruiken en versterken
Kraaijvanger is verantwoordelijk voor het nieuwe Masterplan dat verder gaat dan een stedenbouwkundig ontwerp. Het leggen van verbindingen tussen de stadsdelen rondom Zuidplein, het creëren van arbeidsplaatsen, en het realiseren van een nieuwe groene openbare ruimte met nieuwe voorzieningen maken een duurzame ontwikkeling van de stad mogelijk. Bestaande structuren en gebouwen worden gebruikt en versterkt.

Toekomstbestendig en flexibel transformeren
In de visie staan verbinden en ontmoeten centraal. Bewoners, bezoekers, en ondernemers krijgen
daarom een actieve rol in het invullen van de plannen. Een geleidelijke transformatie van Hart van
Zuid is leidend waardoor de visie toekomstbestendig en voldoende flexibel is om in te spelen op veranderende omstandigheden en marktontwikkelingen de komende decennia.

Biografie
2017 gastspreker Buildin’Green Venlo
2016 gastspreker Ikegami Cradle to Cradle Event Tokyo
2016 keynote speaker Architectenweb Kantorencongres
2014 BNA Raad van Beroep
2013 gastspreker duurzaamheidscongres LEAF in Berlijn
2013 marketing communicatie training, Venture Sense in Rotterdam
2011 lid historisch genootschap Roterodamum
2005 / 2008 gastdocent Academie van Bouwkunst
2002 / 2008 commissielid Welstand Tilburg
2009 lid vrienden van het NAi
2001 partner bij kraaijvanger
1995 architect bij kraaijvanger
1993 / 1995 projectarchitect bij Architectengroep Amsterdam
1993 studiereis Indonesië
1991 / 1992 ontwerp bij Baneke van der Hoeven Architecten
1989 architect bij Charriere S.A. Fribourg (Zwitserland)
1986 assistent ontwerper bij Mecanoo architecten b.v., Rotterdam

Projecten (selectie)
2016 / Transformatie voormalige SDU kantoren naar woningbouw
2015 / Rabobank regiokantoor Gouwestreek
2015 / Transformatie voormalige V&D Nijmegen naar meerdere winkelunits
2013 / Masterplan Hart van Zuid, Rotterdam
2010 / 2013 brede school Snijdelwijk, Boskoop
2009 / 2013 stadskantoor Venlo, Venlo
2009 / 2012 masterplan Campus CSG Liudger, Drachten
2008 / 2012 American School Early Childhood Center, Wassenaar
2006 / 2012 Fioretti College Hillegom
2009 / 2011 brede school Markiezaten, Bergen op Zoom
2006 / 2011 Cultuurgebouw Haarlemmermeer, Hoofddorp
2007 / 2010 renovatie historisch monument Blokker, Rotterdam
2005 / 2010 gemeentehuis Boxmeer, Boxmeer
2006 / 2010 Arte College, Almere
2000 / 2010 Binnenstedelijke locatie Raaksterrein Haarlem
in samenwerking met Donald Lambert

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd