Volg @DuurzaamGebouwd

Harry Nieman

 Harry Nieman

Drs.ing. Harry Nieman, Instituut Bouwkwaliteit

Harry Nieman (1952) heeft een zeer ruime ervaring in de bouw. Na MTS en HTS Bouwkunde specialiseerde hij zich in Bouwfysica. In 2000 rondde hij de studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af.

In 2008 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij bouwbedrijf UrbiBouw te Nieuwegein deed Harry ervaring op als werkvoorbereider, organisatiedeskundige en hoofd afdeling ‘Kwaliteitszorg en Bouwfysica’. Na 16 jaar daar werkzaam te zijn geweest, richtte hij in 1988 Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. te Utrecht op en was directeur en senior projectleider tot en met 2013. 

Nieman verricht veel werkzaamheden op het gebied van kennisoverdracht in de bouw en is lid van vele (norm) commissies. Sinds 2012 is Harry trekker (voorzitter) van het actieteam Private Kwaliteitsborging dat deel uitmaakt van de Actieagenda Bouw. Deze door het zogenoemde Bouwteam opgestelde agenda geeft antwoord op de vraag wat organisaties (gezamenlijk) te doen staat om te zorgen dat de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis komt. 

De afgelopen jaren heeft de heer Nieman zich ingezet om een grenswaarde in het Bouwbesluit voor de milieuprestatie te krijgen (een grenswaarde is een eis aan de milieuprestatie). Dat is gelukt, en per 1-1-2018 staat er een  grenswaarde in het Bouwbesluit. komend jaar zal er door de Lenteakkoord partners en het ministerie van BZK veel voorlichting worden gegeven. Concreet betekent dat alle woningen en kantoren milieubewust (nu niet alleen op het gebied van energie, maar ook m.b.t. de materiaal keus)moeten worden ontworpen, Daarmee wordt het belang van de Nationale Milieudatabase groter.

De heer Nieman is sinds 1-1-2014 kwartiermaker voor de Wet Kwaliteitswaarborg voor het bouwen. Deze wet gaat er voor zorgen dat de gebouwde kwaliteit moet worden aangetoond en niet zoals dat nu gebeurt, namelijk op papier. Geconstateerd is dat vooral zaken als gezondheid en energiezuinigheid nu nauwelijks gecontroleerd worden. Deze wet is met grote meerderheid aangenomen door de Tweede kamer. Ik verwacht dat duurzaam bouwen nu ook in de praktijk goed gecontroleerd gaat worden.

 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd