#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Herbert van der Heijden

 Herbert van der Heijden

Herbert van der Heijden is samen met zijn broer Arno, eigenaar van Van der Heijden bouw en ontwikkeling en mede-eigenaar van ingenieursbureau FIT Design voor Build. Van der Heijden is een organisatie die al 125 jaar bestaat en het voortdurend opdoen van nieuwe kennis hoog in het vaandel heeft. Zo ook op gebied van duurzaamheid. Duurzaam denken én doen: één van de expertises van Van der Heijden.

Duurzaam denken én doen

Duurzaamheid betekent voor Herbert niks nieuws. Binnen Van der Heijden wordt dagelijks gewerkt aan de meest duurzame oplossingen. Om iedere klantvraag op de meest duurzame manier in te vullen, zijn er binnen de organisatie meerdere Breeam Experts en is er een EPA-W, EPA-U en EPN-U adviseur vanuit FIT Design voor Build aanwezig.

No nonsens en transparantie typeren de organisatie. ‘Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’ is een leidend principe. Zelf voorbeeldgedrag vertonen en de visie in praktijk brengen. Een voorbeeld daarvan is het eigen kantoorpand. Geheel gerenoveerd en gerevitaliseerd in 2012 vanuit klantgedachte, middels strak georganiseerde processen, Lean en BIM. Dit resulteerde in een Breeam Very Good certificaat, dat Van der Heijden na grootschalige renovatie als eerste onderneming in Nederland ontving.

Een recenter voorbeeld van haar bijdrage op gebied van duurzaamheid, is de nieuwbouw van het kindcentrum in Uden dat een GPR van 9,1 scoorde. Door mee te denken met de klant en samen te werken vanaf initiatieffase met een compleet team, werd dit resultaat bereikt binnen vastgesteld budget en slechts 7 maanden bouwen. Een mooie referentie, waarmee tevens Design & Build project Kindpark Boekel (GPR 8>) gegund werd.

Ook op gebied van distributiecentra, woningen en overige sectoren is Van der Heijden actief op gebied van duurzaamheid. Zo zijn de nieuwbouw van distributiecentrum SLP West op Schiphol-Rijk/Amsterdam en een kantoor- en warehouse voor Udea in Veghel, hier voorbeelden van. Twee projecten waarbij duurzaamheid een belangrijke eis is en resulteren in de certificaten ‘Breeam Very Good’ en ‘Breeam Excellent’. De nieuwbouw voor een kantoorpand in Brabant is tevens een duurzame oplossing met EPC=0, wat betekent dat het gebouw geheel energieneutraal is en alle benodigde energie zelf opwekt.

Samen bouwen aan morgen

Werken aan een duurzame leefwereld, betekent ook samenwerken en kennisdelen. Om zijn opgedane kennis en ervaring met het onderwerp duurzaamheid te delen, is Herbert actief betrokken bij verschillende initiatieven. Zo is hij sinds 2015 lid Advisory Board bij Duurzaam Gebouwd, waar hij advies geeft over de strategische koers van de organisatie, en is hij kennispartner. Daarnaast is Herbert lid van Stichting Dutch Green Building Council en Breeam NL, om nieuwe kennis te vergaren en samen met andere ondernemers de bebouwde omgeving te verduurzamen. Tevens is Van der Heijden vanuit projectontwikkeling aangesloten bij het ZEN-platform (zeer energiezuinige nieuwbouw) om op de hoogte blijven over de nieuwste duurzame ontwikkelingen op gebied van woningen. 

Samen bouwen aan morgen staat voor de aanpak die Van der Heijden hanteert. Partners en onderaannemers meenemen in het proces door toepassing van Supply Chain Management, waardoor efficiënter gewerkt wordt en fouten worden voorkomen. Maar ook het delen van ervaring met (potentiële) opdrachtgevers en collega-bouwers door een voorbeeldrol te nemen op evenementen of eigen initiatieven. Zo is Herbert spreker op innovatie event Building Holland over duurzame ketensamenwerking. En heeft hij onlangs met Van der Heijden een mini symposium betreft Duurzaamheid georganiseerd, om samen met een langdurige opdrachtgever strategisch invulling te geven aan een duurzaam vastgoedbeleid.

Zelfsturende en zelflerende organisatie

Het bieden van duurzaam passend en vindingrijke oplossingen, vraagt om een gemotiveerd team en een andere inrichting van de organisatie. Een traject dat Herbert bevlogen inging na zijn opgedane kennis als één van de 24 pioniers van de Master of Business Learning aan Arpa Lea®n Instituut.

De transitie naar een zelfsturende en zelflerende organisatie maakt dat medewerkers een hoge beslissingsbevoegdheid hebben, zich verantwoordelijk voelen en het uiterste uit zichzelf willen halen. Door de organisatie op deze manier in te richten, wordt er sneller geschakeld en worden faalkosten voorkomen. Het werken in vaste teams zorgt tevens voor een continu opbouwend leervermogen, waardoor opgedane kennis direct kan worden toegepast op nieuwe projecten. Een werkwijze die ervoor zorgt dat processen duurzamer uitgevoerd en continu verbeterd worden.

Wilt u succesverhalen of referenties nalezen? Volg Herbert op LinkedIn of kijk op www.vd-heijden.nl voor meer informatie over Van der Heijden bouw en ontwikkeling.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd