Volg @DuurzaamGebouwd

Ieke Kuijpers- van Gaalen

 Ieke Kuijpers- van Gaalen

Ir. Ieke Kuijpers-van Gaalen MBA is directeur van DGMR Raadgevende Ingenieurs. DGMR is een landelijk advies en ingenieursbureau op het gebied van bouw, industrie, verkeer, milieu en software met meer dan 170 medewerkers. DGMR heeft een gespecialiseerde adviessector energie en duurzaam bouwen.

In 1996 studeerde Ieke af als werktuigbouwkundige aan de Universiteit Twente. Daarna werkte zij ruim twee jaar voor een installatieadviseur en NEN, waarna zij in dienst trad bij DGMR. Inmiddels werkt zij meer dan 15 jaar met veel plezier en passie bij DGMR. Sinds 2007 combineert Ieke haar werkzaamheden op het gebied van duurzaam bouwen en energiebesparing met algemene directietaken. In 2013 rondde zij haar opleiding als bedrijfskundige (MBA) af.

Als adviseur is Ieke gespecialiseerd in energiezuinig en duurzaam bouwen. Ze heeft aan de wieg gestaan van verschillende beoordelingsmodellen voor duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn het duurzaamheidsmodel GreenCalc+, de BREEAM-systematiek en de energielabelsystematiek.

In 2014 ontwikkelde en bedacht Ieke de nieuwe vereenvoudigde energielabelmethodiek die voor woningen in 2015 is ingevoerd. Daarnaast adviseerde zij de rijksoverheid over bijna energie neutraal bouwen (BENG-bouwen), de EnergiePrestatieVergoeding (EPV), de aanscherping van EPC-eisen, isolatie-eisen en de invoering van materiaalprestatie (MPG) eisen aan gebouwen.

Naast haar werkzaamheden binnen DGMR is Ieke secretaris van de Stichting Sureac, lid van de adviesgroep Nieuwbouw en grootschalige renovatie BREEAM-NL (DGBC), lid en expert van de normcommissie Energieprestatie van Gebouwen (NEN) en lid van het College van Deskundigen Gelijkwaardigheid Energieprestatie (BCRG).

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd