Volg @DuurzaamGebouwd

Jeanet van Antwerpen

 Jeanet van Antwerpen

Jeanet van Antwerpen (1967) is sinds 2015 directeur van de Schiphol Area Development Company (SADC NV). Onder haar leiding is SADC gestart met de ontwikkeling van werkmilieus volgens circulaire principes. Inmiddels zijn 4 circulaire inrichtingsplannen gemaakt. Eén is uitgevoerd en één bevindt zich in de aanbestedingsfase. SADC voert ook het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen uit voor locaties in de Metropoolregio Amsterdam. Vanwege de circulaire strategie van SADC, wordt nu ook op bestaande bedrijventerreinen ingezet op duurzaam beheer, duurzame bereikbaarheid en duurzame energie. De locaties die nog niet worden ontwikkeld naar een circulair werkmilieu, zijn ingezet voor tijdelijk gebruik. Zo is onlangs op één van de locaties een zonnepark van 25 hectare gerealiseerd, het grootste van de Randstad. Het doel is om de opgewekte energie te leveren aan de Green Data Center Campus op Schiphol Trade Park. Hier werkt SADC samen met onder andere Green IT aan een campus met 100% warmteuitwisseling en hernieuwbare energie. Op andere nog te ontwikkelen locaties heeft SADC haar terrein beschikbaar gesteld voor (startende) bedrijven die er bamboe en olifantsgras telen als grondstof voor biobased producten. Het olifantsgras is onder meer de grondstof voor het papier bij SADC en er is straatmeubilair van gemaakt.

Haar passie is om samen met het gehele team van SADC een belangrijke bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Zij voelt een grote ‘positieve onrust’ om te versnellen en op te schalen. SADC informeert, ondersteunt en ontzorgt de bedrijven die zich vestigen om een duurzaam gebouw neer te zetten (BREEAM gecertificeerd) en circulaire principes toe te passen in hun bedrijfsproces. De inspanningen van Jeanet en haar team hebben ertoe geleid dat zij door het Rijk tot landmaker van de Proefpraktijkregio Schiphol is benoemd. Hier is men al met het Nederland van morgen in de praktijk bezig.

Zij is sinds februari 2017 voorzitter van de adviesgroep Verduurzaming Logistieke Gebouwen, binnen het Deltaplan Duurzame renovatie van DGBC. Eerder is onder haar voorzitterschap bij DGBC het keurmerk BREEAM gebied ontwikkeld. Schiphol Trade Park draagt met trots dit keurmerk.

Jeanet is al zo’n twintig jaar actief in de ontwikkeling van duurzame gebieden. Haar eerste boekje hierover, en nog steeds actueel, is uit 1998.

Voor SADC was Jeanet partner en bestuurder bij Inbo (1998-april 2015). Hier heeft zij vele duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten aangestuurd, zowel in Nederland, België, als in China.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd