Volg @DuurzaamGebouwd

Jeroen Verberne

 Jeroen Verberne

Initiatief
Meten is weten! Jeroen heeft de Building Circularity Indicator (BCI) ontwikkeld tijdens zijn masterscriptie aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In samenwerking met o.a. de Ellen MacArthur Foundation, ABN AMRO, Philips, Interface en VolkerWessels Vastgoed is hij het initiatief gestart om een meetlat te ontwikkelen om de mate van circulariteit van gebouwen objectief te meten. En hoe! Jeroen is, door de wetenschappelijke basis van het model, beoordeeld met een negen!

Gedurende zijn tijd bij Alba Concepts heeft Jeroen het gedachtegoed van de BCI verder ontwikkeld en toegepast in verschillende projecten. Inmiddels is Jeroen werkzaam bij Copper8, waarbij hij betrokken is bij veel toonaangevende (circulaire) projecten in de bouw. Zo heeft hij in opdracht van de gemeente Amsterdam mede inzichtelijk gemaakt wat de relatie is tussen de bouw- en investeringskosten en de mate van circulariteit op basis van de Building Circularity Indicator. Daarnaast ondersteunt Jeroen een waterschap bij het opstellen van het aanbestedingsproces voor het circulair realiseren van een voorlichting-/installatiegebouw, een bank bij het concretiseren van circulair bouwen en selectie van de juiste partners en een woningbouwcorporatie bij het vormgeven van een geïntegreerde uitvraag voor sloop, ontwerp en realisatie op een circulaire, duurzame en repeteerbare wijze.

Doel
Wat is nu circulair economie en hoe zorgen we ervoor dat we hierin de vereiste stappen maken? Jeroen heeft zich ten doel gesteld om meer bewustwording te creëren bij bedrijven en organisaties. Dit door onder andere duidelijk te maken wat het verschil is tussen duurzaamheid en de circulaire economie. Zo heeft hij op het Duurzaam Gebouw Congres ‘Circulaire Provincie: Zero Waste, Zero Energy!’, Building Holland Amsterdam, C2C-Congres Venlo en Circulair Friesland meer dan 250 vakgenoten uitgedaagd om de circulaire economie nader te definiëren/specificeren. De uitkomst was verontrustend. Het doel is om zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan met onder andere kennisinstellingen, overheidsorganen en corporaties om visies en ambities om te zetten in circulaire doelstellingen. Met zijn drive, visie en inzet hoopt hij samen met de markt de doelstelling van het Nederlands kabinet, om in 2050 100% circulair om te gaan met materialen, mee in te kleuren! 

Rol binnen initiatief
Beoordelingsmodel ontwikkeld waarmee zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers circulariteit objectief meetbaar kunnen maken! 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd