#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Jim Teunizen

 Jim Teunizen

Bij Jim zit duurzaamheid in de genen. Zowel privé als zakelijk is hij een ware duurzaamheidsambassadeur. Op alle fronten van duurzaamheid, niet alleen vastgoed gerelateerd. Ook van zijn opdrachtgevers verwacht hij dat ze duurzame verhalen willen vertellen en geen duurzaamheidskunstje omdat het nu eenmaal moet. Dan steekt Jim zijn tijd, energie en creativiteit liever in andere projecten. Afgelopen jaar heeft Jim zich aangemeld om ook zijn eigen jaren dertig woning te verduurzamen.

Jim is heel actief in het schrijven van blogs op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in het bijzonder. Altijd met een knipoog naar de actualiteit. Hij is vaak te vinden als spreker op congressen of bijeenkomsten waar duurzaamheid een prominente rol speelt. Ook neemt hij vaak deel als expert aan ronde tafel gesprekken.

In de dagelijkse praktijk stopt Jim veel tijd in het opleiden van junior adviseurs binnen Alba Concepts, begeleidt hij WO-studenten bij hun afstuderen en sinds kort is Jim mentor voor het FRESH Students mentorprogramma. Hij begeleidt en coacht een gemotiveerde en ruimdenkende Masterstudent. Een nieuwe generatie vastgoedprofessional die zichzelf graag goed wil voorbereiden op zijn of haar toekomst.

Jim is actiever dan ooit binnen School vol Energie. Samen met het scholenteam werkt hij aan de energietransitie van basis- en voortgezet onderwijsscholen. Zijn bijdrage bestaat uit het ontwikkelen van een businesscase voor scholen gebaseerd op de inzet van MI-vergoedingen gedurende 30 jaar. Ook is hij de smeerolie tussen schoolbesturen, gemeenten en School Vol Energie waar het de financiering aangaat. Een uitdaging op zichzelf gezien de beperkte budgetten en geringe ervaringen met prestatiecontracten. Een van de concrete pilots is De Horizon van de RVKO in Rotterdam.

Jim is de grondlegger van de Building Circularity Index en continu met zijn team bezig deze verdere te ontwikkelen.

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres werd zijn project ‘energieneutrale renovatie van Waterschap Zuiderzeeland beloont met de Gouden Kikker! Een mooie kroon op het werk van Jim en het bouwteam van het Waterschap.

Afgelopen jaar was Jim onder andere de spindokter van onderstaande projecten:

 • Onderzoeksopdracht naar de verduurzaming van de Haagse kantorenvoorraad;
 • Energie- en duurzaamheidsadvies haalbaarheidsstudie stadhuis Arnhem;
 • Verduurzaming vier kantoren woningcorporatie Lefier te Groningen;
 • Trekker Green Deal Kantoren en Bedrijfsmatig vastgoed Hilversum;
 • Duurzaamheids- en energieadviseur Holland Casino Venlo;
 • Duurzaamheidsadviseur energieneutraal Waterschap Zuiderzeeland  (Gouden Kikker);
 • Advisering met betrekking tot de verduurzaming van een aantal Ronald Mc Donald huizen;
 • Begeleiden van de circulaire inkoop en het meetbaar maken van de mate van circulariteit van de Green House Utrecht;
 • Verduurzaming Bioscoop in de binnenstad van Nijmegen;
 • Bepalen van de mate van circulariteit van de modelwoning van aannemersbedrijf Van Wanrooij;

Recent is Jim gestart met de volgende projecten:

 • Integraal duurzaamheidsadvies internationale Corporate

  Jim en zijn team ondersteunen deze internationale corporate bij het vertalen van de duurzaamheidspijlers van het bedrijf naar een integraal duurzaamheidsplan. Aansluitend op het opgestelde beleid worden prestatie-eisen en maatregelen opgesteld op het gebied van circulariteit, energie en gezondheid. Vervolgens wordt een integraal duurzaamheidsplan opgesteld dat kan dienen als spoorboekje om op een bepaalde manier te denken en te handelen.

 • Greendealcoach gemeente Hilversum

Naast het ‘in beweging zetten van de Hilversumse samenleving (via de Hilversum100) is het sluiten van Green deals met diverse grotere partijen en het begeleiden van die doelgroepen is een belangrijke opgave voor gemeente Hilversum. In 2017 is met een aantal kantoren een Green deal afgesloten. Deze worden begeleid door een coach/projectleider. Jim vervult vanaf januari 2018 de rol van coach en projectleider.

en op zoek gaan naar nieuwe deelnemers, op weg naar meer CO2 reductie.Jim voert in 2018

 • Ontwikkeling Financiële paragraaf Madaster

Het team van Jim heeft opdracht ontvangen van Madaster voor het ontwikkelen van de financiële module voor het materialenpaspoort. Het is de bedoeling dat deze module de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, gebouw- en portefeuilleniveau weergeeft.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

 • ABN AMRO
 • Duurzaam Gebouwd