Volg @DuurzaamGebouwd

Jos van Dalen

 Jos van Dalen

Verantwoordelijk voor het nationale beleid op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. In 2013 geparticipeerd in de totstandkoming van het Energieakkoord. Na 2013 implementatie van het Energieakkoord op het gebied van de gebouwde omgeving. Belangrijkste resultaten zijn de oprichting van het Nationaal Energiebespaarfonds (300 miljoen), de invoering van het energielabel, de subsidieregeling voor de sociale huursector (400 miljoen) en het Fonds Energiebesparing Huursector (75 miljoen). In 2015 is 100 miljoen beschikbaar gekomen voor huiseigenaren (Belastingplan 2016). De middelen worden ingezet voor een subsidie, innovatie en versterking van het Nationaal Energiebespaarfonds. Begin 2016 is verder het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer met betrekking tot de invoering van een Energieprestatievergoeding voor de realisatie van Nul-op-de-meter renovaties door sociale verhuurders. Op het gebied van innovatie wordt in 2016 het programma Energiesprong afgerond (met o.a. de ontwikkeling van het nul-op-de-meter concept).

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd