#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Karin Laglas

 Karin Laglas

Karin Laglas is sinds augustus 2014 Voorzitter Directieraad van Ymere.

'Door haar ruime kennis en ervaring in de gebouwde omgeving, in het bijzonder de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in samenwerking met publieke partijen, en haar bewezen inzet voor vernieuwing en innovatie, is zij de juiste kandidaat'.

Vanaf 2011 was ze werkzaam in Delft als decaan van de faculteit Bouwkunde. Daarvoor was ze 25 jaar actief in de praktijk van de gebouwde omgeving. Na haar opleiding tot civiel ingenieur aan de TU Delft werkte ze eerst als bouwprojectmanager bij Twynstra Gudde. Vervolgens werkte ze bij projectontwikkelaar MAB aan binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in binnen- en buitenland. Na een verblijf in Parijs voor dit bedrijf als ‘Directeur du Developpement’ werd ze in 1998 directeur van de Nederlandse vestiging en enige jaren later directeur van de internationaal werkende MAB group. In 2004 stapte ze over naar belegger Rodamco en in 2007 naar OVG. Alvorens de functie van decaan te aanvaarden, was Laglas ruim een jaar interim directeur van de Bond van Nederlands Architecten (BNA).
Laglas werkte in haar praktijk intensief samen met architecten en stedenbouwers en geldt als ervaren Real Estate deskundige. In het bijzonder is zij ervaren in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in samenwerking met publieke partijen.

Naast haar functie als Voorzitter van de Directieraad van Ymere is Laglas lid van de raad van commissarissen bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw, lid van de raad van toezicht van het Westfriesgasthuis, en bestuurslid van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing, Arcam en de Bouwcampus. 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd