Volg @DuurzaamGebouwd

Leendert Odijk

 Leendert Odijk

Leendert Odijk is als DGA van Advies In Vastgoed verantwoordelijk voor de verandering en benadering rondom bestaand vastgoed en duurzaamheidsbeleid binnen publiek en private instellingen.

In 2010 zette hij als voorloper in de verduurzaamtransitie de eerste stappen door te werken vanuit een procesmatige aanpak, in dit toen nog onontgonnen vakgebied waar vooral de nadruk lag op enkelvoudige projectinitiatieven. Samen met VNG en RVO werd de kennis en expertise verder uitgewerkt en verspreid binnen Nederland.

Inmiddels heeft Leendert voor verschillende publiek en private partijen de processturing en uitvoering verzorgt voor het verduurzamen van grote en kleine portefeuilles. Zo begeleid(e) hij onder andere grote gemeenten als Den Haag, 's-Hertogenbosch, Breda en Bergen op Zoom rondom de verduurzaming van circa 600 panden en werkte hij mee aan beleidsmatige duurzame verandering binnen deze gemeenten.

Naast zijn werkzaamheden als directeur van Advies In Vastgoed is Leendert:

- Commissaris bij Woonstichting 'thuis; welke in 2018 is gekozen als meest duurzame woningbouwcorporatie van Nederland, en behaalde in 2017 met de woningvoorraad van 10.000 woningen een gemiddeld B Label.

- Voorzitter Duurzaamheid bij Bouwstenen voor sociaal; een landelijk opererend platform voor maatschappelijk vastgoed waarin hij verantwoordelijk is voor de kennisdeling rondom duurzaamheid processen.

- Klankbord VNG klimaatakkoord op gebied van gebouwde omgeving en governance

- Adviseur binnen verschillende (duurzame) platformen van RVO en VNG.

- Initiatiefnemer van de gemeentelijke vastgoed dag van IVVD

 

Leendert Odijk studeerde bouwkunde met een specialisatie in bedrijfskunde, is een verbinder en realist en zorgt ervoor dat politieke wensen vertaald kunnen worden naar uitvoerbare projecten. Hij doet dit binnen het publieke en private domein in de schaduw van wethouders en directeuren. Vanuit zijn eigen bedrijf (AdviesInVastgoed.nl) ondersteunt hij gemeenten, aannemers en corporaties met vragen rondom de duurzaamheidstransitie, aanbestedingsvormen en financiering.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd