Volg @DuurzaamGebouwd

Lot van Hooijdonk

 Lot van Hooijdonk

Utrecht: grote stad met menselijke maat

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland en de vierde gelukkigste stad ter wereld. Voor mij is de uitdaging gezonde groei een plek te geven en wel op zo’n manier dat ons leefklimaat op peil blijft en zelfs verder verbetert. Met de menselijke maat als uitgangspunt.

Slimme oplossingen

Dat vraagt om slimme oplossingen. Slimme vervoersvormen die weinig ruimte innemen en de gezondheid niet of minimaal in gevaar brengen. Slimme manieren van inrichten van de stad waarbij elkaar ontmoeten weer centraal komt te staan.

Utrecht maken we samen

Dat betekent meer ruimte voor de voetganger en fietser. Ook slimme oplossingen rond het energievraagstuk zijn nodig. Over een paar decennia is er geen aardgas uit eigen land meer om de huizen mee te verwarmen. Daar bereiden we ons nu al op voor door nog meer de zon als bron benutten, op te treden als partner van energieleveranciers en samen te zoeken naar andere duurzame alternatieven voor aardgas en door inwoners en bedrijven te ondersteunen met slimme technieken om energie te besparen.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd