Volg @DuurzaamGebouwd

Louis Cleef

 Louis Cleef

Louis Cleef (1960) is sinds 2007 werkzaam als Fire Safety manager bij Rockwool waar hij verantwoordelijk is voor public affairs brandveiligheid & duurzaamheid en vanuit die functie een bijdrage levert aan diverse brancheverenigingen, netwerken, samenwerkingsverbanden en normcommissies. Daarnaast is hij als manager verantwoordelijk voor onderzoek en opleidingen en geeft hij voorlichting over brandveiligheid aan specifieke beroepsgroepen.

Daarvoor is Louis ruim 20 jaar werkzaam geweest in de installatiebranche waar hij o.a. verantwoordelijk is geweest voor prestatiegaranties op het gebied van daglichttoetreding, binnenklimaat en brandveiligheid.           

Daarnaast zet hij zich als bestuurslid in voor de stichting die eind 2013 is opgericht ter ondersteuning van het praktijkhoogleraarschap Fire safety Engineering aan de TU/e. De Stichting heeft de volgende doelen:

  • Bevorderen Wetenschappelijk onderwijs FSE, het integraal ontwerpen van gebouwen met een acceptabel risicoprofiel in geval van brand
  • Bevorderen integratie FSE  met de overige bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische vakgebieden
  • Bevorderen wetenschappelijk onderzoek FSE met maatschappelijke relevantie
  • Kennisoverdracht door wisselwerking tussen praktijk en onderwijs

Als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid met betrekking tot veiligheid, luchtkwaliteit zoals fijnstof, en geluid heeft Louis ervaring opgedaan als bestuurslid van de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap. Het doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd