Volg @DuurzaamGebouwd

Madelon Voorhoeve

 Madelon Voorhoeve

‘Sociale betrokkenheid’ en ‘duurzaam denken’ zijn twee centrale begrippen waarmee Madelon Voorhoeve invulling geeft aan haar ondernemerschap. Sinds 1997 is zij actief bij het familiebedrijf Orcon, dat energiezuinige ventilatiesystemen op de markt brengt. In 2008 kwam daar het zusterbedrijf Thercon bij, dat zich volledig richt op duurzame verwarming, koeling en/of  warmtapwater.

Inmiddels is Madelon directeur/eigenaar van beide bedrijven. Vanuit die functie verkondigt ze de visie dat we zo snel mogelijk afscheid moeten nemen van fossiele energiedragers. Dat vertaalt zich in de all electric-klimaatsystemen die haar bedrijven leveren, maar ook in haar eigen persoonlijke en zakelijke handelen. Toen Orcon en Thercon in december 2013 verhuisden naar een andere locatie, was het voor Madelon vanaf het eerste begin helder dat het nieuwe bedrijfspand zo energieneutraal mogelijk moest zijn. Daarmee wilde ze uiteraard bijdragen aan de strijd tegen het broeikaseffect, maar ook opdrachtgevers, adviseurs, installateurs en architecten inspireren. Een gezond en comfortabel binnenklimaat gaat prima samen met energie neutrale bouw, zo stelt ze. Voor Madelon is het dan ook een missie om professionals in de installatiewereld hiervan te overtuigen, zodat ze die boodschap via hun klimaatsystemen door kunnen geven aan de eindgebruiker.

Een voorbeeld van de manier waarop Madelon duurzaamheid denken omzet in concrete daden, is het door haarzelf in samenspraak met experts en eigen werknemers ontwikkelde ‘Green Igloo’. Dit concept toont aan dat het zowel in de woningbouw als utiliteit ‘haalbaar en betaalbaar’ is om op energie-nul uit te komen. Green Igloo combineert klimaatproducten tot één all-electric systeem, dat oplossingsgericht, duurzaam en comfort verhogend is. Het nieuwe bedrijfspand van Orcon & Thercon geldt als een van de voorbeeldprojecten van het Green Igloo-concept. Dat sluit aan bij haar zienswijze dat volgens het principe van ‘think global, act local´ moet worden gehandeld: de grote klimaatproblemen kunnen alleen worden opgelost als lokaal de juiste, duurzame keuzes worden gemaakt, onder andere bij de investering in klimaatsystemen voor woningen en gebouwen.

Aansluitend op haar activiteiten als eigenaar/directeur  van twee ondernemingen die duurzame klimaatsystemen leveren, heeft Madelon altijd veel waarde gehecht aan kennisdeling. In december 2015 was ze organisator van het ‘Zero Waste & Zero Emmission’-congres, voor 300 genodigden in Ede. Eind 2016 was ze betrokken bij de organisatie van het Duurzaam Ondernemen Event in Veenendaal, dat ook 300 belangstellenden trok. Haar activiteiten en haar passie voor duurzaam denken en handelen zijn niet onopgemerkt gebleven. In 2014 won Madelon de MKB-award van de gemeente Veenendaal. De jury roemde haar bedrijf daarbij als “kartrekker voor verduurzaming van gebouwen met aandacht voor het leefklimaat in de gemeente”. Begin 2017 kreeg Madelon opnieuw een prijs toegekend voor de manier waarop ze het duurzaamheid denken concretiseert: de burgemeester van Veenendaal reikte aan haar de MVO-prijs 2017 uit. 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd