Volg @DuurzaamGebouwd

Marcel Noordhuis

 Marcel Noordhuis

In de afgelopen jaren hebben we veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om door de toepassing van de principes van supply chain management (ketensamenwerking) de prestaties van zowel opdrachtgevers alsook bouwers en leveranciers bij het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van de vastgoed meetbaar te verbeteren op de dimensies tijd, geld, kwaliteit, duurzaamheid.

Ketensamenwerking en duurzaamheid hebben alles met elkaar te maken. Zo is een duurzame samenwerking tussen partijen van groot belang om tot prestatiedoorbraken te komen en daarmee de kostprijs te laten dalen en tegelijk de kwaliteit van het vastgoed en de dienstverlening daar omheen te verbeteren. In de huidige marktsituatie waarbij de verschillende marktpartijen nog veel van elkaar moeten leren bij de realisatie van duurzame producten, is maximale afstemming en coordinatie van activiteiten een must. Door de inzet ketensamenwerking (dat de coördinatie tussen partijen verbeterd) worden dergelijke oplossingen veel eerder haalbaar dan traditioneel mogelijk is. Om deze stelling te bewijzen hebben we de afgelopen jaren diverse opdrachtgevers geholpen deze principes bij de realisatie van zowel nieuwbouw alsook onderhoud- en renovatieprojecten toe te passen. Hierdoor zijn steeds meer bewijzen verzameld waaruit blijkt dat duurzaam samenwerken leidt tot lagere integrale kosten, een hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden.... Een win-win voor zowel de opdrachtgevers, opdrachtnemers en de gebruikers. 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd