#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Marianne Davidson

 Marianne Davidson

Verbazen
“Altijd vragen stellen en me blijven verbazen over zaken die vanzelfsprekend lijken”, aldus Marianne Davidson, vastgoedontwikkelaar en manager Duurzaamheid & Innovatie bij VolkerWessels Vastgoed en ZorgID. Helaas ziet ook zij dat verbazing nog steeds vrij zeldzaam is in de bouw, waar het vaak nog ‘business as usual’ is. Marianne werkt in haar functie met uitdagende projecten in de woningbouw en commercieel vastgoed, maar slaat ook een brug naar vastgoed voor mensen met een zorgvraag. Uiteindelijk gaat het bij duurzaam ontwikkelen van een gebouw om de behoefte van de gebruikers, ongeacht hun specifieke (zorg)vraag en om de houdbaarheid van het gebouw én haar omgeving. “We moeten naar de toekomst durven te kijken en de consequenties van ons huidig handelen ook over 200 jaar of verder kunnen verantwoorden.” Om die reden is ze, samen met enkele andere young professionals en Jan Terlouw, de initiatiefneemster van #toekomststoel.

Ambitie
Marianne Davidson heeft haar ambities hoog gesteld. “Alles wat wij bouwen is tijdelijk en als ontwikkelaar speel ik een belangrijke rol in het invullen van deze tijdelijkheid.” Dat deze verantwoordelijkheid verder gaat dan het ontwikkelen van energiezuinige gebouwen is een belangrijk speerpunt voor haar. Zij pleit voor het ontwikkelen van ‘healthy environments’ zodat het vak van ontwikkelaar een maximaal positieve impact krijgt. “Ik wil onze visie, het bouwen aan een betere levenskwaliteit, echt concreet vorm geven.”

Loopbaan
- Na haar bachelorstudie (Sociale Geografie &) Planologie (Universiteit Utrecht) en de master Real Estate Studies (Rijksuniversiteit Groningen) begint Marianne Davidson eind november 2013 als trainee/adviseur bij VolkerWessels (ingenieursbedrijf Aveco de Bondt/ duurzaamheidsadviesbureau Primum) op het gebied van duurzaamheid en omgevingsmanagement. Direct krijgt ze te maken met de uitdaging van dataverzameling van duurzaamheidscijfers en het implementeren en verslaglegging van het duurzaamheidsbeleid van het concern VolkerWessels.
- Ze verhuist in 2016 naar VolkerWessels Vastgoed/ZorgID, waar ze zich toelegt op duurzame vastgoedontwikkeling.
- Marianne Davidson wint in november 2016 de DGBC Future Leaders Case, waarbij ze met drie andere young professionals een aanpak heeft uitgedacht voor de verduurzaming van de installatietechniek, een branche waar ze tot nog toe alleen zijdelings mee te maken heeft (https://www.dgbc.nl/actueel/nieuwsarchief/winnaars-future-leaders-program%E2%80%9Cdutch-green-building-scan-broedplaats-en).
- Begin 2017 krijgt ze, behalve vastgoedontwikkelaar, de rol van manager Duurzaamheid & Innovatie bij VolkerWessels Vastgoed. Ze werkt aan de verdere visievorming van het bedrijf en werkt aan duurzame projecten. Zo zet ze zich in voor de toepassing van het Madaster Materialenpaspoort en voor grotere aantallen energieneutrale- en NOM wonngbouw.
- Davidson is benoemd tot één van de Duurzame Jonge 100 van 2017 (http://dj100.nl/marianne-davidson/).
- In augustus 2017 start ze, samen met drie andere young professionals, het initiatief #toekomststoel. Hiermee proberen ze duurzaamheid meer bespreekbaar te maken door bij iedere vergadertafel een stoel voor de toekomst aan te schuiven (www.toekomststoel.nl)
- Marianne Davidson is actief bij de NEPROM werkgroep duurzaamheid en de werkgroep ‘Circulair ontwikkelen’. Samen met enkele collega’s in deze werkgroep heeft ze een leidraad opgesteld voor circulair ontwikkelen.
- Vanuit het concern VolkerWessels worden eind 2017 12 young professionals aangesteld als ‘ambassadeur levenskwaliteit’, waarvan Marianne er één is. De groep mensen met diverse functies zijn aangesteld door de Raad van Bestuur en mogen gevraagd en ongevraagd aan de slag met de verduurzaming van de projecten van VolkerWessels (https://www.duurzaamgebouwd.nl/society/20180116-ambassadeurs-zetten-zich-in-voorlevenskwaliteit). - Davidson is bestuurslid van Jong Onroerend goed Utrecht, waar ze duurzaamheid als thema adresseert (http://www.jouinside.nl/),

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd