Volg @DuurzaamGebouwd

Mark van Westerlaak

 Mark van Westerlaak

Op een van de bewonersbijeenkomsten voor het ontwerp van het project Vechterweerd vroeg iemand aan mij: “Ben je duurzaam of doe je duurzaam?” Een belangrijke vraag waar iedereen het antwoord op heeft. In mijn beleving kan alleen een duurzame wereld ontstaan, op het moment dat wij er achter staan. Ik zoek naar duurzame oplossingen, realistisch en pragmatisch. Zorg dat iedereen enthousiast wordt, want dat brengt alles veel verder. Dan krijgt een project vleugels! Vechterweerd is hier een mooi voorbeeld van.

Voorbeelden:

- Project Vitens Vechterweerd te Dalfsen: Gouden Kikker Award 2015. In samenwerking met de omwonende is een ontwerp gemaakt voor de locatie, een drinkwaterproductiebedrijf. Het grote succes van het project is dat alle betrokken partijen trots zijn op het project. Samen met Vitens is de integrale duurzaamheidstoets ontwikkeld. Een toets waarin o.a. BREEAM, duurzaam gunnen, omgevingsmanagement en op een duurzame manier de impact van het gebouw te verkleinen is meegenomen.
- Project Oasen De Hooge Boom te Kamerik: het thema van het project is innovatie en duurzaamheid. Kennis uit de markt wordt optimaal benut door ketensamenwerking.
- Project CONO Kaasmakers, Beemster. De groenste kaasmakerij in de wereld.
- Onderzoek naar het verduurzamen ontwerpuitgangspunten projecten voor diverse organisaties.
- Ontwikkeling energiedak met NUON
- Voorzitter Stichting Duurzaamheid Expertise Centrum De Liemers. (DEC). Het verduurzamen van de regio de Liemers (www.dec-liemers.nl
- Voorzitter Groene Allianties de Liemers: (http://groeneallianties-deliemers.nl/ ) .Uitgangspunt van ons is Duurzaamheid loont! 

We willen bestaande bedrijven in de Liemers toekomstbestendig maken. Onze maatschappij staat momenteel voor grote uitdagingen op economisch en ecologisch vlak. Het is van groot belang dat we het gebruik van grondstoffen en de impact op onze leefomgeving drastisch verminderen. Dus moeten we overschakelen naar een circulaire economie, en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Om de transitie naar een duurzame economie te maken en om bijbehorende uitdagingen te lijf te gaan, kunnen en moeten we op lokale schaal actie ondernemen. Samenwerking en het vormen van coalities worden hierin steeds belangrijker. Het combineren van functies, voorzieningen van het koppelen van behoeften levert economische, sociale en ecologische winst op. Ondernemers kunnen dan kansen grijpen in de duurzame markt. De overheid dereguleert, faciliteert, schept randvoorwaarden en is aanjager voor nieuwe verdienmodellen.

Groene Allianties de Liemers wil projecten te realiseren die:

  • Aansluiten bij de ambities en belangen van de verschillende deelnemende organisaties en bedrijven.
  • Zoveel mogelijk de lokale en regionale bedrijvigheid stimuleren.
  • Een wezenlijke duurzaamheidswinst opleveren.
  • Zichtbaar en aansprekend zijn.
  • Een voorbeeldfunctie vervullen in de Liemers, maar ook elders in de regio/in het land.
  • Bijdragen aan bewustwording, uitstraling en klantenbinding van de ondernemingen in de Liemers.
  • Bijdragen aan een sterkere lokale economie (gezamenlijke kostenbesparingen en opbrengsten lokaal hergebruiken, sluiten van lokale financiële kringlopen).

Door de EFRO zal GAdL de komende drie jaar een stevige bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio. Diverse projecten zijn hierbij ontwikkeld: EnergiePrestatieKeur voor bedrijven, energieloket Liemers en de stroomlijners (https://www.liemersenergieloket.nl/node/635 )

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd