Volg @DuurzaamGebouwd

Marlou Niewold

 Marlou Niewold

Hoofd Vastgoed Gemeente Apeldoorn
Dagelijkse leiding vastgoedafdeling van ca. 23 fte. Verantwoordelijk voor professionaliseren Vastgoedorganisatie. Doel kwalitatieve groei (strategische sturing) kwantitatieve krimp.
Resultaten Cultuuromslag vraaggericht vertalen maatschappelijke vraagstukken in vastgoedoplossing Financieel op orde Vastgoedbedrijf o.b.v. transparantie en strategische koers vraag-aanbod Ontwikkeling rapportage vastgoedbedrijf Meerjaren Perspectief Vastgoed Inrichten verkooporganisatie met afstoot- en krimpprogramma. 80% verkocht en ca. ?7 mio taakstelling gerealiseerd
Opdrachtgever verduurzamingenprogramma Vastgoed + deelname platforms (o.a. GEA/ Voorbeeldige Overheid/Cleantech/ Bouwstenen voor Sociaal)
Opdrachtgever nieuwbouw en herontwikkelingstrajecten (revitalisatie) wijk en dorp

Visie
Het fundament van succes is erin geloven. Met kracht en professionele passie mensen inspireren en motiveren om verantwoordelijkheid te nemen en met plezier het beste uit de verduurzaming opgave te halen. Het denken in kansen schept ruimte voor vernieuwing en leidt tot verrassende resultaten en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en een circulaire economie.
Zo hebben wij een "Willy Wortel" budget geïntroduceerd. Een budget waarbij we de markt stimuleren tot nieuwe concepten en producten op het gebied van Duurzaamheid. Dit heeft geleidt tot een nieuw duurzaam model fietsenstalling die wij binnenkort daadwerkelijk gaan realiseren. Belangrijk is de balans tussen maatschappelijke betrokkenheid en financieel duurzaam verantwoord ondernemen?. En vooral durven en doen.

Projecten
Afgelopen periode is door ons Vastgoedbedrijf in samenspraak met de gebruikers van de eenheid Beheer & Onderhoud volop gewerkt aan een duurzaam ontwerp voor een nieuwe gemeentewerf in Apeldoorn. .De commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) hebben na de zomer een positief advies uitgebracht op het ontwerp met complimenten voor het doorlopen proces.
Hiermee lag een mooi duurzaam en gedragen basisontwerp voor het aanbestedingstraject.
De grote overkapping, vol gelegd met zonnepanelen (ruim 700 stuks!), vormt een markant ontwerpthema; het zorgt voor samenhang tussen werfgebouw en de twee grote zoutsilo?s. Daarnaast zorgt dit zonnedak voor een ?droogloop? op het terrein, beschaduwen van het werfgebouw en haar medewerkers, en bovenal een forse energieopwekking. Met de opgewekte energie van 200 panelen is de gemeentewerf volledig zelfvoorzienend en het overschot aan energie (van ruim 500 panelen) levert een positieve bijdrage aan onze gemeentelijke verduurzamingsambitie. Hiermee hopen wij invulling te hebben gegeven aan de motie om ?de mogelijkheden tot het maximaal benutten van het nieuwe gebouw met betrekking tot het aantal vierkante meters zonnepanelen?.
Met trots presenteren we heel binnenkort dan ook het definitieve ontwerp als basis voor de realisatie van onze nieuwe gemeentewerf in Apeldoorn Noord.

Nevenfuncties en/of Awards
Lid van de GEA Tafel Voorbeeldige Overheid Provincie Gelderland
Thema's
1- Verduurzamen Maatschappelijke Vastgoed
2- Duurzaam inkopen

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd