#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Nienke Homan

 Nienke Homan

Nienke Homan is lid van gedeputeerde staten in de provincie Groningen. Ze heeft de portefeuilles Energietransitie, Milieu, Facilitaire zaken, Personeel en ICT. Nienke heeft het lef om als bestuurder korte termijn doelen te stellen, die maken dat je wel moet zoeken naar nieuwe manieren van werken. Zo draagt zij heel concreet bij aan de \'nieuwe economie\'. Daarnaast is ze een enthousiasmerend spreker en een verfrissende persoonlijkheid in de bestuurlijke wereld. Nienke is getrouwd, moeder van 3 kinderen en heeft in het verleden onder andere gewerkt in jeugdzorg, justitiële jeugdinrichting, Greenpeace, Keurmerkinstituut en als statenlid en fractievoorzitter voor GroenLinks.

Visie

Het is niet de vraag of we een volledig duurzame economie krijgen in Nederland, maar of we als nederland het lef hebben om daar op korte termijn echt voor te kiezen! Vele ondernemers hebben de producten en processen die we daar voor nodig hebben al lang bedacht, ontworpen en gemaakt. Het is slechts aan overheden, organisaties en de Nederlanders om het lef te hebben om hier dan ook echt voor te kiezen, en het onderdeel te maken van wonen, leven en werken. Een duurzaam Nederland bereiken we alleen door het onderdeel te maken van hoe we werken, wonen en leven. Doen we dat, dan geven we de ontwikkelaars en ondernemers een boost en is de cirkel rond.

Projecten

  • Energiedialoog: we zitten in de provincie Groningen al op 18% duurzame energieproductie en over een jaar op 33%, maar dan nog is het een hele stap naar de 60 die we willen bereiken in 2035. Daarom bieden we naast zonneparken, meer ruimte voor grote windmolens op land middels een maatschappelijke tender. 
  • Project Duurzame ontwikkeling: Duurzaamehid onderdeel maken van alle processen in de provincie op - basis van Peolple, Planet, Prosperity ( dus niet afknappen op profit)
  • Energiebesparing bij grote bedrijven: grote bedrijven gebruiken veruit de meeste energie. Daar zijn grote stappen in besparing essentieel. Het vervangen van aardgas door waterstof als grondstof is dus essentieel en daar zetten we op in!

Nevenfuncties

Initiatiefnemer Klimaattop Noord: vervolg op Nationale Klimaattop
Deelnemer onderhandelingen tafel Industrie Klimaat- en Energieakkoord namens IPO
Klimaatambassadeur

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd