#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Nynke Sijtsma

 Nynke Sijtsma

Forse transities vormgeven, daar krijg ik energie van. Niet zomaar een willekeurige transitie, maar één die er voor mij toe doet. Op een slimme en efficiënte wijze acteren om de energietransitie en het circulair bouwen echt waar te maken. Dat vraagt om lange adem en doorzettingskracht. Na mijn studie Economische Geografie is het verduurzamen van de fysieke leefomgeving een belangrijke rode draad in mijn loopbaan. Lange tijd in het onderwijs én in de bouw. Zowel in de GWW sector (o.a. Rijkswaterstaat) als in de utiliteit. Nu in mijn functie als Hoofd van de afdeling Architectuur en Techniek bij het Rijksvastgoedbedrijf heb ik veel mogelijkheden om de duurzaamheidopgave zowel met marktpartijen, kennisinstituten als de (semi)publieke opdrachtgevers vorm te geven. De opgave, zeker ook m.b.t. de circulaire opgave, is groot. Dat vraagt innovatie in de techniek, maar ook in de manier van werken en denken. Dat vraagt dus ook binnen het Rijksvastgoedbedrijf het nodige van mensen. Het jaarthema ?Ik CircuLEER? bij Architectuur en Techniek helpt daarbij. Ik kan mij geen mooiere opdracht bedenken!
Sámen met anderen iets bereiken dat is de sleutel. Duurzaamheid agendeer ik, stimuleer ik en ik creëer urgentie. Mensen met elkaar en aan de opgave verbinden.

Visie
In al je handelen uitgaan van de Trais Ecologica. Dus materialen en energiegebruik minimaliseren. Moet je iets (energie/materialen) gebruiken dan haal je het uit een bron die onuitputbaar is. Als het echt niet anders kan dan moet je inzetten op het efficiënt gebruik van deze eindige bronnen.
We kunnen echt nog slimmer en efficiënter met onze energiebronnen én materialen omgaan.
Een nieuw instrument, wet- of regelgeving kunnen daarbij alleen een middel zijn, zij zijn nooit een doel. Intrinsiek gemotiveerd zijn, vooruitstrevend, met oog voor de realiteit en met elkaar werken aan een gezamenlijk doel. Dat werkt!

Projecten
Technische agenda Duurzaam en Vooruitstrevend
Binnen het Rijksvastgoedbedrijf heb ik het initiatief genomen om te komen tot de Technische Agenda Duurzaam en Vooruitstrevend. Dit is een handvat om de duurzame opgave vorm te geven op verschillende manieren, namelijk: Agenderen, stimuleren, urgentie creëren en verbinden door middel van resultaten. Deze Technische Agenda vormt de basis voor het Rijksvastgoedbedrijf.
Programma Groene Technologieën
Innovatie op een grondige en slimme manier vormgeven. Het Rijksvastgoedbedrijf richt o.a. in een kantoor een testomgeving in om te laten zien dat een energieneutraal kantoor mogelijk is. De test duurt drie jaar. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2016/02/29/test-met-energieneutraal-kantoor
Mede initiatiefnemer EnergieRijk Den Haag
In dit project, werken het Rijksvastgoedbedrijf, de Gemeente Den Haag en het Directoraat Generaal Overheidsorganisatie (DGOO) samen in het project EnergieRijk Den Haag 2.0 voor een duurzamere energievoorziening van een groot aantal overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag.
Technische en architectonische adviezen bij Projecten en Transacties van het RVB
Grenzen opzoeken op wat er mogelijk is in de energietransitie en circulair bouwen.
Mede initiatiefnemer van het Leer- en ontwikkeltraject ?De Verbinders?
?De Verbinders? is een binnen de sector Bouw & Infra ontwikkeld leer- en ontwikkeltraject dat invulling geeft aan de Marktvisie. Het is ontstaan op initiatief van Mourik, KWS (VolkerWessels), Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos, de gemeente Amsterdam (mede namens de overige grote gemeenten), het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat.
Lid van de werkgroep Circulaire Economie van het OpdrachtgeversForum
Met (semi)publieke opdrachtgevers een statement gemaakt dat Circulair Bouwen voor ons een must is maar daaraan ook een concrete uitwerking koppelen wat dat betekent voor de marktbenadering, ontwerpprincipes en wijze van meten.
Trekker thema Duurzaam en Vooruitstrevend van de Marktvisie
In dat kader o.a. initiatiefnemer om met marktpartijen, financiers en andere commerciële vastgoedeigenaren kennis te delen over nut en noodzaak van een materialenpaspoort en welke vormen daarvan ons gaan helpen in de bouwsector. Maar ook, met een kernteam, daar waar beweging nodig is om te komen tot Circulair Bouwen is die te creëren.


Nevenfuncties en/of Awards
Voorzitter en lid visitatiecommissie Stichting Het Zelfstandig Gymnasium
Coach en trainer voor directieleden en docenten Gymnasium Sorghvliet

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd