#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Olaf Oosting

 Olaf Oosting

Na opleidingen Civiele Techniek en Vastgoedkunde startte Olaf bij VolkerWessels in de ontwikkeling van WKO-projecten. Een uiterst leerzame periode waarin hij zich zowel de techniek, het business model als het juridisch aspect heeft eigen gemaakt. En een periode waarin duurzaamheid nog niet op de kaart stond. Bouwden we toen niet altijd met een cv-ketel? In de periode bij VolkerWessels zijn er diverse projecten op met name het gebied van WKO?s gerealiseerd.
In zijn tijd bij Valstar-Simonis als verantwoordelijke voor de afdeling Energie & Duurzame ontwikkeling heeft Olaf de circulaire economie ontdekt. En dan met name het ontbreken van concrete initiatieven waar het circulaire installatietechniek betreft. Olaf heeft hierop een initiatief gestart met diverse marktpartijen om vanuit een ketensamenwerking op zowel productniveau als algemeen ontwerp circulaire installaties op technisch mogelijk te maken. Het business model is de derde pijler in de samenwerking. Met de TVVL als kennispartner zijn de bevindingen op diverse podia gepresenteerd.
In zijn huidige functie als manager Ontwikkeling bij Unica Energy Solutions zet hij de ontwikkeling van circulaire installaties volop voort. Daarnaast komen zijn ervaringen op energiegebied goed van pas. Unica Energy Solutions focust volop op de energietransitie vanuit de filosofie Denken, doen en garanderen. Naast de WKO als basisproduct houdt Olaf zich momenteel volop bezig met de ontwikkeling van Zon-PV en het afkoppelen van bestaande appartementengebouwen van het gasnet. Tevens is Olaf betrokken bij een samenwerking tussen publieke en private partijen om een complete woonwijk in 2025 energieneutraal en aardgasvrij te hebben. Zowel zijn ervaring op het gebied van energie en circulariteit komen samen in de ontwikkeling van Comfort As a Service als concept waarbij afgerekend kan worden per werkplek.
De rode lijn in de werkzaamheden van Olaf is dat hij graag nieuwe dingen ontdekt en opzet. Olaf werkt hierbij graag samen met andere gedreven organisaties en personen in de gehele keten.

Visie

Olaf heeft in het verleden diverse projecten gerealiseerd of is hierbij betrokken geweest. Enkele persoonlijk hoogtepunten:
- onder de vlag van VolkerWessels is Sanergy gerealiseerd en geexploiteerd, het eerste bodemenergiesystem dat naast energiewinning ok werd gebruikt voor de beheersing en sanering van de aanwezige grondwaterverontreiniging;
- de ontwikkeling van Circulaire Installaties namens Valstar-Simonis;
- in Amsterdam worden bijna 800 aardgasvrije appartementen gerealiseerd in de voormalige ING-kantoren in het project Westerpark West en voorziene van duurzame warmte door middel van een WKO. Unica Energy Solutions exploiteert het systeem voor de periode van 30 jaar.
- Berkum Energieneutraal in 2025; ontwikkeling wijkaanpak voor een bestaande woonwijk in Zwolle;

Nevenfuncties

tijdens de ALV op Building Holland wordt Olaf voorgedragen als bestuurslid bij de TVVL.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd