Volg @DuurzaamGebouwd

Peter Göbel

 Peter Göbel

Organisatie: ING Real Estate Finance

Functie: Algemeen directeur ING Real Estate Finance Nederland en lid van het Global REF MT. 

De kracht van Peter ligt in het durven nemen van moeilijke beslissingen om de vastgoedmarkt tot actie om te verduurzamen aan te sporen en hen daarbij ook daadwerkelijk te helpen. Zijn slogan: duurzaamheid is niet langer een wens, het is een noodzaak.

Peter doet dit vanuit de overtuiging dat dit moet om de vastgoedmarkt mee te krijgen. De zogenaamde ‘carrot en stick’. Daarnaast schroomt hij er niet voor om ook de andere Nederlandse banken uit te nodigen om hier vooral aan mee te doen. Het doel: een reductie van 50% CO2 uitstoot van gebouwen in 2030.

5 Stappenplan
Hij heeft samen met zijn team een 5 Stappenplan gecreëerd om de klanten van ING bij hun verduurzaming te helpen. Met in dit plan 100% financiering van de verduurzamingsinvestering en een 0,5% rentekorting als een groenverklaring van de overheid wordt verkregen. 

Klik hier voor meer informatie over het 5 Stappenplan.

Kopgroep
Peter heeft een kopgroep van vastgoedklanten verzameld waarmee ING REF de zogenaamde 2 graden challenge onderneemt. Tijdens de challenge staat aandacht voor klimaatverandering en de noodzaak tot verduurzaming van vastgoed centraal. Samen met hen sponsort hij de Noordpool Expeditie van Bernice Notenboom waarmee zij aandacht vraagt voor de opwarming van de aarde en de 2 graden klimaatafspraken van Parijs.

Klik hier voor meer informatie over de challenge.

Groenwaarde
Samen met de Universiteit van Maastricht heeft Peter een onderzoek laten verrichten naar de waarde van panden na verduurzaming. De zogenaamde groenwaarde. Hiermee onderbouwt hij zijn statement dat panden die niet duurzaam zijn minder waard worden. Een bedrijfsrisico voor de klant en een kredietrisico voor banken. Hiermee wil hij extra onderstrepen dat het niet alleen in belang is van het klimaat, maar ook economisch. Binnenkort worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Split incentive
Peter onderkent het split incentive en werkt mee aan oplossingen hiervoor. Hij initieert initiatieven om de vastgoedeigenaar de voordelen van de duurzaamheidsinvesteringen te doen laten toekomen. Hij laat onderzoeken, samen met externe juridische adviseurs, of er voorbeeldcontracten beschikbaar kunnen worden gesteld die daarin voorzien.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd