Volg @DuurzaamGebouwd

Reimar von Meding

 Reimar von Meding

Reimar von Meding is mede-eigenaar van KAW architecten en hoofdarchitect van de vestiging Rotterdam. Wat in 1976 in Groningen is begonnen als koöperatief van architecten is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met zo’n 50 medewerkers in drie vestigingen. De kracht van het bureau is dat er altijd vooruit wordt gekeken, concepten ontwikkeld worden voordat het een trend is. En door slimme oplossingen te bedenken waar de opdrachtgever nog niet aan gedacht heeft, maar wel heel veel voordeel van ondervindt.

Kennisdeling Kennis is macht, maar Reimar gelooft dat als we in Nederland de vooruitgang willen boeken die nodig is om onze aarde niet verder uit te putten, we juist samen moeten werken en kennis moeten delen. In 2011 is KAW/e in Eindhoven geopend, een studio die zich richt op duurzaam onderzoek en ontwerp. KAW/e onderzoekt verduurzaming van in de hele keten van bouwproces tot ontwerp, zorgt voor interne kennisdeling tussen de vestigingen en zet duurzaamheid op de nationale bouwagenda. Daarnaast steekt Reimar veel energie in het delen van zijn kennis over duurzaam bouwen in lezingen of in de pers. Zo geeft hij regelmatig les op de Academie van Bouwkunst, is internationaal veelgevraagd spreker over dit onderwerp en vaste gastblogger bij De Architect, Renda en Ruimtevolk.

Reimarkt renovatiewinkel: hoe samenwerking tot innovatie leidt Als het over duurzaam wonen gaat is de verduurzaming van bestaande, en vooral particuliere, woningen de grootste opgave van de nabije toekomst. Samen met KUUB heeft KAW hiervoor Reimarkt ontwikkeld. Dit is een renovatiewinkel waar woningeigenaren en huurders de verduurzaming van hun woning kunnen kopen als een echt consumentenproduct. Het is letterlijk een winkel waar van alles te koop is op het gebied van energiebesparing, van dubbel glas tot notaloze woningen. Hierdoor wordt duurzaam wonen opeens beschikbaar én betaalbaar voor heel veel bewoners, die tot voor kort geen mogelijkheid had om iets aan zijn woning te doen of een heel ingewikkeld proces moest doorlopen. Reimar von Meding is een van de initiators van het concept.

Inmiddels loopt Reimarkt als een trein in Enschede, waar woningcorporaties Domijn en De Woonplaats en de Gemeente Enschede opdrachtgever én samenwerkingspartner zijn. Want een dergelijke omslag in processen die de hele branche er jaren op nagehouden heeft, dat kun je niet alleen. Het vraagt ook om intensieve samenwerking met aannemers en producenten: die worden zo uitgedaagd om een steeds beter aanbod te leveren. Want de echte opdrachtgevers zijn de bewoners, die kiezen immers verduurzaming precies afgestemd op hun woning. Iedere maand is er een PopUp Store in een andere buurt. Daar kunnen huurders en particulieren winkel zien wat een financiering kost en oplevert, waarbij een van de uitgangspunten is dat alle producten zijn te financieren uit het energievoordeel. En het combineert een individuele benadering met een geautomatiseerde grootschalige aanpak, die het weer financieel aantrekkelijk maakt. De belangstelling is groot: maandelijks nodigen we in een buurtje tussen 400 en 1000 mensen uit om de PopUp te bezoeken, waarvan zo’n 35% komt. Het overgrote deel van die aanwezigen – zo’n 90% - neemt ook daadwerkelijk de volgende duurzame stap. In Bergen op Zoom wordt een tweede Reimarkt gestart.

Mogelijk maken van duurzame projecten: innovatie in het bouwsysteem Technologie is de sleutel tot vernieuwing en dus ook tot betere kwaliteit voor lagere prijzen. We zien dat die technische vernieuwing in de woningmarkt op dit moment vooral in het product wordt gezocht, met bijvoorbeeld cataloguswoningen. Reimar gelooft weliswaar heilig in technologische vernieuwing, echter niet dat een standaardwoning het antwoord hierop is. Volgens hem kan de winst met een slimmer proces vele male groter zijn.

Voor de Tilburgse Vogeltjesbuurt is een integraal systeem voor binnenstedelijke herontwikkeling ontwikkeld, waarmee ontwerp en bouw in extreem korte tijd is uitgewerkt met maximale bewonersparticipatie. De 200 sociale huurwoningen waren technisch verouderd en de wijk had dringend behoefte aan meer lucht en groen. 120 woningen zijn gesloopt, de rest heeft groot onderhoud gekregen. Door juist op procesvernieuwing in te zetten, zijn de oude woningen in 25 werkbare dagen vervangen door een nieuwe eengezinswoning met een EPC van 0,0 of lager.

Met de Vogeltjesbuurt heeft KAW bewezen dat technologische procesvernieuwing ook ingezet kan worden om maatwerk te leveren tegen superscherpe prijzen. Niet alleen de bouwkosten kunnen daarmee laag gehouden worden, ook de huurderving voor de corporatie is minimaal. Waar een kavel bij een normaal proces één jaar geen huurinkomsten heeft, is dat nu een kleine maand. Alleen dat al scheelt de corporatie al snel € 5000,- per woning.

 

 

Duurzaam bouwen betekent niet alleen groen bouwen Niet alleen onze natuurlijke bronnen zijn eindig, Nederland kampt ook met een groeiend tekort aan verzorgend personeel. Dit tekort aan verplegers wordt vanaf 2020, als de babyboomgeneratie zo oud is dat ze niet meer thuis kunnen wonen, echt een probleem in Nederland. Wanneer KAW een gebouw ontwerpt, denken we integraal na over people, profit, planet. Want een gebouw dat alleen op één vlak goed scoort, kan nooit echt duurzaam zijn.

Een voorbeeld is te vinden in Stiens. Petterhústerstate is een kleinschalig woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen, mooi ingepast in een weilandje vlakbij een monumentale boerderij in de stijl van de Amsterdamse School. Aan duurzaamheid is veel aandacht geschonken en dat levert een EPC van ruim 0,8 op, erg goed voor een gebouw met een openbare functie. Maar het meest bijzonder is de plattegrond: het complex bestaat uit vier gebouwen met telkens zes wooneenheden op de begane grond en kantoren en logeerkamers op de verdieping. De wooneenheden komen via een voorportaaltje direct uit op een gemeenschappelijke woonkamer. De patiënten wonen zo in een huiselijke omgeving, bijna een gezinssituatie. De clou: omdat er geen gangen zijn kon deze woonkamer extra groot worden, hebben de bewoners en bezoekers meer en directer contact met elkaar en is er minder personeel nodig voor de 24-uurs toezicht. Dat scheelt 1 fte, iedere dag weer!

Diversen

2012-14   Blogger Ruimtevolk, De Architect, Renda, Volkskrant, Trouw

2013        Creatieve Innovator bij ‘Serious Innovation’

2011        1e prijs VKG renovatieprijs

2011        Jurylid C:CA Moskou “Environment contemporary architecture”

2010        Eervolle vermelding Ideeënprijsvraag “Zowilikwonen”

2009        2e prijs herontwikkeling “Bahnhofsviertel Oldenburg”

2008        1e prijs prijsvraag Spangmaker Rotterdam “Floating Van Nelle”

2007-‘11  Lezingreeks “De krachtige stad”, Campus Den Haag

2007        BNA Gebouw van het jaar: nominatie Project “Jean-Sibelius”, Nominatie Ugo Rivolta European Architecture Award

 

  • Urban architect, working on revitalisation of cities in social, physical and economical terms. Development of architecture planning as well as urban design strategies in integral processes.
  • High level of communication and presentation, especially in processes citizens are involved in. Strongly believing in the intelligence and knowledge of inhabitants of their own neighbourhoods.
  • Specialist in (social) housing projects.
  • Specialismen:Architecture, urban design, communication and participation processes, presentation and lectures, social housing, renovation, revitalisation of cities.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd