Volg @DuurzaamGebouwd

Rick Veenendaal

 Rick Veenendaal

Rick Veenendaal is Manager Circulaire Economie bij Gispen.

In zijn rol is hij verantwoordelijk voor de transitie van Gispen naar een circulair businessmodel.

Voor Rick Veenendaal zijn de begrippen resultaatgericht, strategie en kwaliteit altijd leidend. Hij identificeert zich graag als een Maverick. In de Engelse spreektaal verwijst Maverick naar een onafhankelijk denkend persoon met de ondertoon van buitenbeentje, een non-conformist. Iedere nieuwe uitdaging is een gelegenheid om dit onderscheidend vermogen te tonen. Professionaliteit en motivatie stellen hem in staat om bestaande patronen te doorbreken, snel te schakelen, creatief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en deze concreet te vertalen naar oplossingen. Duurzaamheid is daarbij key.

Op deze (eigen)wijze heeft Rick meer dan 15 jaar in de bouw- en vastgoedwereld bijgedragen aan het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. Zich ingezet als mogelijkmaker bij een burgerinitiatief om de leefomgeving in de regio Rivierenland te verbeteren en ook heeft hij mede de startup Woondromers opgericht met als doel duurzame woondromen van woonconsumenten te realiseren.

Ambitie en inzet Gispen

Voor Gispen is circulaire economie het concretiseren van haar duurzaamheiddoelstellingen. Gispen ziet het als haar rol om als één van de grootse totaalinrichters voor werk-, woon-, onderwijs- en zorgomgevingen een strategie te ontwikkelen, waarmee zij samen met haar stakeholders werkt aan een transitieagenda. Een circulaire economie vergt een transitie, zowel in denken als doen. Wij onderscheiden ons door op een zo breed mogelijk vlak, proactief, betrokkenheid te creëren door het nastreven van een cultuur die de principes van een circulaire economie gebruikt om de levens en leefomgevingen van al onze stakeholders te verbeteren. Dit doen wij door het eerst voor te doen, dan samen te doen en dan te streven naar zelf doen om zo daadwerkelijk impact te realiseren.

“Gispen is een innovatieleider op het gebied van circulair inrichten en neemt haar verantwoordelijkheid met een bedrijfsvoering die zo min mogelijk grondstoffen verbruikt en toeleveranciers meeneemt in de principes van hergebruik. Vanaf productontwerp tot retourstromen richten we ons op (her)gebruik en functionaliteit waarbij componenten en materialen meerdere functies hebben, herbruikbaar en toepasbaar zijn in ons productieproces. We houden regie op resources (producten bij de klant) door waardebenadering gecombineerd met een evenredige stimulans in financiële modellen.”

Rick heeft aan de hand van vijf focusgebieden (cirkels sluiten, betrokkenheid creëren, nieuwe verdienmodellen, afval elimineren en innovatieleider) samen met de diverse stakeholders vooruitgang geboekt:

Cirkels sluiten

Producten en diensten aan te bieden als een circulair businessmodel om zo de grondstoffenkringloop te sluiten bij het inrichten van ruimten.

Betrokkenheid creëren
Het creëren van een cultuur die de duurzaamheidprincipes gebruikt om de levens en leefomgevingen van al onze stakeholders te verbeteren - medewerkers, partners, leveranciers, klanten, investeerders, kennisinstellingen en gemeenschappen.

Nieuwe verdienmodellen
Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen waarbij wij de meervoudige waarden van op CE gebaseerd ondernemen laten zien aan onze klant (pay per use, lease, koop met retourgarantie).

Afval elimineren
Het reduceren van verspilling, waarbij verspilling gedefinieerd wordt als alles wat geen toegevoegde waarde heeft voor de klant.


Innovatieleider
Invulling geven aan de ambitie om innovatieleider CE op het gebied van inrichten van ruimten te worden. Dit betekent het formuleren en articuleren van een vernieuwend perspectief, het openlijk delen van kennis en expertise en het linken aan actie en resultaat om zo de transitie te versnellen.

We bouwen samen aan ervaring door te doen en kennis te delen!

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd