Volg @DuurzaamGebouwd

Roland van der Klauw

 Roland van der Klauw

Roland van der Klauw is in 1982 afgestudeerd aan de KMA. Vanaf 1987 heeft hij verschillende functies vervuld bij Fokker Aircraft en vervolgens actief geworden in innovatie bij onder andere TNO, directeur KLICT, directeur Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie, de Stroomversnelling etc.
In 2009 is hij een sector breed initiatief gestart (Building Brains) om via kennis en innovatie te komen tot een energie neutrale gebouwde omgeving in Nederland. Met de geïdentificeerde succesfactoren lef, passie, organisatie en financiering heeft hij de handschoen opgepakt om het in de praktijk te brengen. In 2012 heeft Roland het initiatief genomen om, met behulp van deze succesfactoren, zonnestroom toegankelijk te maken voor bewoners van sociale huurwoningen door het oprichten van de Stichting Wocozon waarvan de stichting bestuurders door de corporaties zelf gekozen worden. Inmiddels wordt 1 op de 5 huurwoningen die nu zonnepanelen krijgen in Nederland verzorgt door Wocozon, waarbij het grootste gedeelte ook voor 100% gefinancierd (off-balance) wordt door Wocozon

Visie
Duurzaamheid is van en voor iedereen.
Verduurzaming levert altijd profijt op. Profijt in de zin van geld of profijt in de zin van immateriële waarden als gezondheid en geluk. Het aardige is dat deze ook vaak samen gaan. Een mooi voorbeeld van zo een fusie zijn zonnepanelen. Zonnepanelen zijn goed het milieu, zelf opwekken is leuk en levert bovendien geld op. Maar dan moeten de zonnepanelen wel voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen voor mensen die nu zelf kunnen financieren. Dus ook voor mensen in een sociale huurwoning die de besparing het beste kunnen gebruiken.
Vooral doen.
Als duurzame projecten theoretisch financieel rond te rekenen zijn moet je het gewoon doen.
Dus je niet laten belemmeren door techniek, split incentives, wetgeving en/of financiering. Waar een wil is, is een weg. Dat betekent dat iemand met lef en passie de kar moet trekken. Zonder kartrekker wel goede ideeën, geen resultaat.
Creëer een passende organisatievorm.
Daarbij zoek je een organisatievorm die inherent waarborgt dat de duurzame doelstellingen ook gehaald gaan worden. Dus een vorm waarbij de belanghebbenden in hun kracht staan met ingebouwde mechanismen die voortdurend sturen op het gewenste doel en die perverse prikkels voorkomen. Met een zelflerende zelfsturende organisatie groei je dan naar het gewenste resultaat

Projecten
Stichting Wocozon, zonnepanelen voor huurwoningen.
Heden voor o.a. de volgende woningcorporaties: De Woningraat, Land van Altena, Mitros, Rentree, SallandWonen, Thuisvester, Viveste, WBV Hok van Holland, WoonFriesland, Woonservice Meander, Woontij, Rhiant Wonen, etc.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd